Державний центр зайнятості

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для його отримання роботодавцю необхідно звернутись до регіонального центру зайнятості з необхідним пакетом документів.

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У разі якщо трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено або припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства, роботодавцю потрібно звернутись до регіонального центру зайнятості із заявою про скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Зміни до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У разі зміни найменування юридичної особи – роботодавця, реорганізації або виділу юридичної особи – роботодавця, зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем, оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства, а також у разі зміни назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіk, роботодавець зобов’язаний звернутися до регіонального центру зайнятості населення із заявою про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Роботодавець, який отримав дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, може продовжити його дію, звернувшись до регіонального центру зайнятості населення з необхідим пакетом документів та сплативши відповідний адміністративний збір.