Державне космічне агентство України

Реєстрація договорів (контрактів) суб’єктами космічної діяльності України

Реєстрація укладених договорів (контрактів) суб’єктами космічної діяльності України для здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється Державним космічним агентством на безоплатній основі. Рішення про реєстрацію договору (контракту) або відмову у його реєстрації приймається вказаним органом протягом 10 робочих днів з дня надходження матеріалів договору (контракту).

Переоформлення дозволу на провадження окремих видів космічної діяльності

Переоформлення дозволу на здійснення окремих видів космічної діяльності здійснюється Державним космічним агентством на безоплатній основі.
Подання суб’єктом господарювання заяви про переоформлення дозволу на здійснення окремих видів космічної діяльності здійснюється в паперовій або електронній формі на вибір заявника.

Декларація про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності

Декларація подається суб’єктом господарювання приватної форми власності, який має намір провадити космічну діяльність, або уповноваженою ним особою до Державного космічного агентства або через адміністратора у центрі надання адміністративних послуг за вибором такого суб’єкта господарювання не менш як за п’ять робочих днів до початку провадження космічної діяльності. Реєстрація декларації здійснюється Державним космічним агентством безоплатно.

Зміни даних у зареєстрованій декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності

У разі зміни інформації, зазначеної у поданій декларації, суб’єкту господарювання необхідно подати Державному космічному агентству відповідне повідомлення у порядку, визначеному для подання декларації, протягом семи робочих днів з дня настання таких змін. Державне космічне агентство протягом п’яти робочих днів з дати отримання інформації про зміну інформації у декларації вносить відповідні зміни.

Дозвіл на провадження окремих видів космічної діяльності

На здійснення видів космічної діяльності необхідно отримати дозвіл. Для цього суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає Державному космічному агентству або через адміністратора у центрі надання адміністративних послуг заяву про одержання дозволу та необхідний перелік документів. Дозвіл видається на строк функціонування об’єкта космічної діяльності.

Анулювання дозволу на провадження окремих видів космічної діяльності

Державне космічне агентство анулює дозвіл на здійснення окремих видів космічної діяльності у разі звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу, а також за рішенням суду. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає Державному космічному агентству або через адміністратора у центрі надання адміністративних послуг заяву про анулювання дозволу в паперовій або електронній формі.

Дозвіл на проведення переговорів з іноземними суб’єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору

На проведення переговорів з іноземними суб’єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України необхідно отримати дозвіл від Державного космічного агентства. Рішення про видачу дозволу на проведення переговорів або про відмову у видачі дозволу на їх проведення приймається Державним космічним агентством протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

Видача довідок про внесення до Реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для потреб космічної діяльності

Резиденту – суб’єкту космічної діяльності необхідно внесити відомості про зазначені роботи до Реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.
Після чого Державне космічне агентство видає резиденту – суб’єкту космічної діяльності довідку за встановленою формою для подання її відповідному податковому органові.