Державне агентство рибного господарства України

Тимчасова реєстрація судна флоту рибної промисловості

Судно флоту рибної промисловості, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Судновій книзі України тимчасово, на термін, що не перевищує терміну дії такого договору. Якщо на момент реєстрації судно не було внесене до суднового реєстру іншої держави та якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, судновласник повинен подати письмове посвідчення компетентного органу цієї держави.

Перереєстрація судна флоту рибної промисловості

У разі зміни органу державної реєстрації судна флоту рибної промисловості в межах України судновласник подає до відповідного органу державної реєстрації судна за місцем його реєстрації погоджену Держрибагентством заяву про перереєстрацію судна із зазначенням органу державної реєстрації, в якому він має намір зареєструвати судно, а також заяву та пакет документів — до органу державної реєстрації судна, в якому має намір перереєструвати його.

Тимчасове виключення судна флоту рибної промисловості з Суднової книги України

Підставою для тимчасового виключення судна флоту рибної промисловості з Суднової книги України є передача його на законних підставах у тимчасове володіння чи використання іноземній державі, юридичній або фізичній особі, а також особі без громадянства, з тимчасовою заміною Державного прапора України на прапор іноземної держави. Тимчасове виключення судна флоту рибної промисловості з Суднової книги здійснює Держрибагенство, та видає свідоцтво про це.

Постійна реєстрація судна флоту рибної промисловості

Судно флоту рибної промисловості може бути допущене до плавання тільки після того, як буде встановлено, що воно задовольняє вимоги безпеки мореплавства, охорони людського життя і навколишнього природного середовища. Судно флоту рибної промисловості одержує право плавання під Державним прапором України після його реєстрації у Судновій книзі України та після одержання суднового білета.

Анулювання дозволу водокористування за межами України

Відповідно до українського законодавства, діяльність, що пов’язана з використанням водних біоресурсів за межами юрисдикції України, може здійснюватися за наявності відповідного дозволу. У разі виникнення підстав для анулювання такого дозволу необхідно подати заяву до Державного агентства рибного господарства України. Дія дозволу припиняється через п’ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Ліцензія на промисловий вилов водних біоресурсів за межами України

Для промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України підприємству чи фізичній особі-підприємцю
потрібна ліцензія. Для того, щоб її отримати, необхідно подати заяву разом з прикріпленими документами до ліцензуючого органу. Якщо заявник відповідає ліцензійним умовам і документи складені правильно та подані в повному обсязі, Держрибагентво схвалює рішення про видачу ліцензії.

Внесення змін щодо судна флоту рибної промисловості до Суднової книги України

У разі необхідності внесення до Суднової книги України змін щодо судна флоту рибної промисловості, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства, судновласник подає до Державного агентства рибного господарства України заяву у довільній формі із обґрунтуванням причини змін до Суднової книги України та певний перелік документів до неї.

Зупинення дії ліцензії на промисловий вилов водних біоресурсів

За заявою ліцензіата про зупинення власної ліцензії повністю або частково органом ліцензування приймається відповідне рішення. Запис щодо рішення органу ліцензування про зупинення та відновлення дії ліцензії повністю або частково вноситься до ліцензійного реєстру наступного робочого дня після його прийняття.

Дублікат втраченого суднового реєстраційного документа для судна флоту рибної промисловості, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства

У разі втрати суднового реєстраційного документа для судна флоту рибної промисловості, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства, судновласник може отримати дублікат. Для цього до Держрибагентства подається заява про втрату документа та примірник газети “Урядовий кур’єр”, у якому опубліковано оголошення про втрату суднового білета та визнання його недійсним.