Державне агентство лісових ресурсів України

Сертифікат про походження лісоматеріалів

Сертифікат є обов’язковим документом під час здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі.

Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру.

Анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель

Дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру за зверненням суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру, та з інших підстав, визначених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

Використання корисних властивостей лісів у порядку спеціального використання здійснюється на виділених для цієї мети лісових ділянках.
Строки надання у довгострокове тимчасове користування лісів та розміри лісових ділянок, що виділяються у тимчасове користування, повинні відповідати реальним можливостям тимчасового лісокористувача для їх ефективного використання (наявність необхідних фінансових та матеріальних ресурсів, кваліфікованих кадрів, господарських можливостей тощо).

Видача лісорубного квитка

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом — лісорубним квитком, що видається безоплатно.

Переоформлення лісорубного квитка

У разі виникнення підстав для переоформлення лісорубного квитка суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру.

Анулювання лісорубного квитка

Дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру у разі звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру, та за інших підстав, встановлених законом.

Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель

Постійні лісокористувачі, що виявили намір перевести земельні лісові ділянки до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, звертаються із заявою та переліком документів, через центр надання адміністративних послуг, до органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, відповідних територіальних органів Держлісагентства за місцем розташування земельних лісових ділянок.

Рішення про передачу та надання у користування та оренду земельних ділянок комунальної власності

Передачу у власність земельних ділянок комунальної власності здійснюють, а також надання їх у постійне користування та оренду здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Дублікат посвідчення мисливця

У випадку втрати посвідчення мисливця чи приведення посвідчення мисливця в стан, непридатний до використання, громадянин подає заяву про видачу нового посвідчення мисливця. Орган, який здійснює видачу посвідчення мисливця, протягом 30 днів з дня подання заяви приймає відповідне рішення та за умови відсутності підстав для відмови у видачі документу видає дублікат посвідчення мисливця.