Державна служба зайнятості (Центральний апарат)

Допомога у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва

У разі втрати працівниками частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин Центром зайнятості надається допомога по частковому безробіттю. Виплата працівникам такої допомоги здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину

У разі втрати працівниками заробітної плати на період карантину, центром зайнятості надається допомога по частковому безробіттю. Виплата працівникам такої допомоги здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

Підтвердження кваліфікації результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

За допомогою неформального навчання працівники мають змогу підтвердити свою компетенцію, набути нові професійні знання, уміння і навички та отримати документ державного зразка – свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання. Відповідний територіальний орган Державної служби зайнятості видає особі не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання нею всіх необхідних документів направлення на підтвердження такої кваліфікації.

Допомога по безробіттю

Згідно із законодавством кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали офіційний статус безробітного, а також найманим працівникам підприємств, організацій, які втратили частину доходу (зарплати) через форс-мажорні обставини.

Статус безробітного

Безробітнім вважається особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи. Такий статус потрібно отримати офіційно, звернувшись до Державного центру зайнятості з необхідним пакетом документів.