Державна служба України з питань праці

Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки

Для виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки заявник подає звернення та необхідні документи до територіального органу Держпраці, або центру надання адміністративних послуг.

Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки

Суб’єкти господарювання, які мають у власності (користуванні) або будують об’єкти підвищеної небезпеки, зобов’язуються їх декларувати. Для цього вони готують і подають декларацію безпеки об’єкта підвищеної небезпеки. Територіальний орган Держпраці проводить реєстрацію декларацій безпеки з присвоєнням кожній реєстраційного номера (коду), що зазначається на її титульному аркуші.

Анулювання ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

Щоб анулювати ліцензію на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, ліцензіату потрібно подати заяву до Державної служби України з питань праці.
Орган ліцензування вносить інформацію щодо рішення про анулювання ліцензії до ліцензійного реєстру і інформує ліцензіата щодо рішення про анулювання ліцензії повністю або частково протягом п’яти календарних днів шляхом направлення йому рекомендованого листа.

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, іноземним юридичним особам, об’єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами, а також громадянам України, іноземцям та особам без громадянства лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об’єкта чи підземної споруди, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин.

Свідоцтво на придбання вибухових матеріалів промислового призначення

З метою придбання вибухових матеріалів для проведення підривних робіт суб’єкту господарювання необхідно отримати свідоцтво на придбання вибухових матеріалів. Для цього необхідно звернутись до Держпраці з необхідним пакетом документів.

Ліцензія на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

Для провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення суб’єкту господарювання необхідно отримати ліцензію, звернувшись до Держпраці з відповідним пакетом документів.

Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей

У разі зміни користувача надр, реорганізації підприємства або продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами без зміни меж об’єкта надрокористування користувач надр повинен звернутись до Держпраці із заявою та необхідним пакетом документів.

Реєстрація в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки

Включення об’єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих днів після подання суб’єктом господарювання до територіального органу Держпраці повідомлення про результати ідентифікації.

Гірничий відвід для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Гірничі відводи надаються Державною службою України з питань праці підприємствам, установам, організаціям, іноземним юридичним особам, об’єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами, а також громадянам України, іноземцям та особам без громадянства лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об’єкта чи підземної споруди, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин.

Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

Гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. У разі виникнення підстав для переоформлення гірничого відводу користувачу необхідно звернутися до територіального органу Державної служби України з питань праці.