Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Передача у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності

Передача у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, здійснюється територіальними органами Держгеокадастру та органами місцевого самоврядування. Для отримання земельної ділянки необхідно звернутись до одного із суб’єктів надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг з відповідним пакетом документів.

Обов’язкова державна експертиза землевпорядної документації

Державна експертиза землевпорядної документації – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи. Обов’язкова державна експертиза проводиться за клопотанням (заявами) замовників чи розробників об’єктів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів – також за клопотанням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Виділення земельних часток (паїв)

Особи, власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), подають до відповідної сільської, селищної, міської ради заяву про виділення їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України

Достовірні та однозначні дані про державний кордон України мають важливе значення для забезпечення національної безпеки, прийняття управлінських рішень державними органами, економічного розвитку держави, охорони навколишнього природного середовища, міжнародного співробітництва, економії часу та коштів при надзвичайних ситуаціях. Держгеокадастр на підставі рішення Верховної Ради України вносить такі відомості до Державного земельного кадастру та забезпечує вільний доступ до цих даних.

Довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

Для отримання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус під час вчинення правочину щодо земельної ділянки звертається до Державного кадастрового реєстратора або адміністратора центру надання адміністративних послуг чи уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування.

Витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Для отримання витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників необхідно подати до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру заяву в паперовому або в електронному вигляді.

Висновок щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості

Якщо ви хочете пов’язати ідентифікацію товару з певною географічною локацією, завдяки чому він має особливу репутацію, вам необхідно здійснити реєстрацію географічного зазначення товару. Межі географічного місця, що надає особливих характеристик продукції, визначає Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Видача кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника

Сертифікованими інженерами-землевпорядниками є особи з вищою освітою у галузі знань землеустрою, що мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, склали кваліфікаційний іспит та одержали сертифікат. Рішення про видачу, анулювання, зупинення дії, поновлення кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника приймає Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.