Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

Погодження можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів

Для можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, необхідно отримати офіційне погодження на зайняття вказаної діяльності. Для цього релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні заклади звертаються листом до суб’єкта надання адміністративної послуги, який в місячний термін розглядає лист та приймає відповідне рішення і повідомляє про нього заявників.

Держреєстрація статуту релігійної організації та змін до нього

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями). Статут (положення) релігійної організації підлягає реєстрації у порядку, встановленому статтею 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Реєстрація рішення про припинення релігійної організації

Діяльність релігійної організації може бути припинено у зв’язку з її реорганізацією або ліквідацією. Рішення про припинення підлягає державній реєстрації, у результаті чого в Єдиний державний реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вноситься відповідний запис.

Реєстрація рішення про відміну рішення про припинення релігійної організації

Якщо релігійна організація прийняла рішення про припинення діяльності та зареєструвала його, а потім скасувала, це потрібно відобразити у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Державну реєстрацію рішення про відміну рішення здійснює суб’єкт надання адміністративної послуги.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (щодо релігійної організації)

Щоб отримати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, необхідно подати до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті запит та платіжне доручення про внесення плати за одержання витягу.

Припинення релігійної організації, крім релігійних громад

Діяльність релігійної організації може бути припинено у зв’язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією. Для державної реєстрації припинення релігійної організації необхідно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги із необхідним пакетом документів.