Державна служба України з безпеки на транспорті

Розширення діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Суб’єкт господарювання, який хоче розширити свою діяльність у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом має подати заяву та підтвердні документи до Державної служби України з безпеки на транспорті.

Звуження ліцензії на діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом на певну частину, такий ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження виду господарської діяльності, в якій зазначає частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня її надходження приймає рішення про звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.

Звуження ліцензії на діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності з з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом на певну частину, такий ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження виду господарської діяльності, в якій зазначає частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження виду господарської діяльності. На підставі такої заяви орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня її надходження приймає рішення про звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.

Анулювання ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

Для анулювання ліцензії на діяльність, що пов’язана з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, необхідно подати заяву про анулювання ліцензії повністю або частково до Державної служби України з безпеки на транспорті.

Переоформлення ліцензії з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

У разі зміни найменування (прізвища, імені та по батькові), місцезнаходження (місця проживання) суб’єкта господарювання або змін, пов’язаних з провадженням (розширенням), до ліцензії потрібно внести зміни. Для цього необхідно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги із потрібним пакетом документів.

Ліцензія на перевезення пасажирів залізничним транспортом

Підприємство, що має намір надавати послугу з перевезення пасажирів залізничним транспортом, повинне отримати ліцензію. Такий документ видає Державна служба України з безпеки на транспорті на підставі заяви та після розгляду документів, що підтверджують відповідність здобувача ліцензійним вимогам.

Ліцензія на перевезення небезпечних вантажів та відходів залізничним транспортом

Щоб отримати ліцензію на перевезення автомобільним транспортом пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, підприємству необхідно подати заяву та пакет документів до Державної служба України з безпеки на транспорті.

Розширення діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та відходів автомобільним транспортом

Якщо підприємство або підприємець має намір розширити умови здійснення діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та відходів автомобільним транспортом, необхідно подати заяву про розширення провадження виду господарської діяльності до Державної служби України з безпеки на транспорті. На підставі такої заяви орган ліцензування приймає рішення.

Анулювання ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та відходів залізничним транспортом

Для анулювання ліцензії на діяльність, що пов’язана з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, необхідно подати заяву про анулювання ліцензії повністю або частково до Державної служби України з безпеки на транспорті.

Ліцензія на послуги з автоперевезень пасажирів, небезпечних вантажів та відходів

Для провадження діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом необхідно мати ліцензію.
Щоб отримати таку ліцензію підприємству необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до Державної служби України з безпеки на транспорті.