Державна служба геології та надр України

Погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

Підприємства, установи, організації та громадяни, які порушують клопотання на забудову або будівництво підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, повинні одержати відповідні погодження. З цією метою необхідно звернутися до територіальних підрозділів Державної служби геології та надр України із заявою та необхідним переліком документів.

Надання спеціального дозволу на забудову площ залягання корисних копалин

Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються лише у виняткових випадках. З метою отримання спеціального дозволу на забудову необхідно звернутися до відповідної Ради народних депутатів із заявою та переліком документів.

Спеціальний дозвіл на користування надрами за результатами аукціону

Аукціон – це спосіб продажу дозволів на користування надрами шляхом проведення торгів. На підставі протоколу аукціону переможець та організатор аукціону укладають протягом п’яти робочих днів після його проведення договір купівлі-продажу дозволу.

Спецдозвіл на користування надрами з метою створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно- оздоровче значення

Спеціальний дозвіл на користування надрами потрібно отримати у разі створенням геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження (крім нафти і газу). Такий дозвіл надається без проведення аукціону та без обмеження строку дії. Рішення про видачу спецдозволу приймає Державна служба геології та надр України на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Переоформлення спецдозволу на користування надрами

У разі виникнення підстав для переоформлення спеціального дозволу на користування надрами надрокористувачу або спадкоємцю необхідно подати до Державної служби геології та надр України заяву та необхідний перелік документів.
Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами є обов’язковою підставою для внесення змін до угоди про умови користування надрами, яка є невід’ємною частиною цього дозволу.

Спецдозвіл на користування надрами з метою будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Спеціальний дозвіл на користування надрами потрібно отримати у разі здійснення будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод. Такий дозвіл видається без проведення аукціону. Рішення про видачу спеціального дозволу приймає Державна служба геології та надр України на підставі заяви та відповідно до даних, зазначених у ній та після розгляду усіх необхідних документів.

Спецдозвіл на користування надрами без проведення аукціону на видобування корисних копалин

Спеціальний дозвіл на користування надрами — документ, що видається Державною службою геології та надр України і засвідчує право юридичної чи фізичної особи на користування надрами з метою видобування корисних копалин. Зокрема, у разі видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів, такий дозвіл можна отримати без проведення аукціону.

Спецдозвіл на користування надрами без проведення аукціону

Спеціальний дозвіл на користування надрами потрібно отримати підприємствам, що займаються:
– геологічним вивченням ділянок надр корисних копалин місцевого значення;
– геологічним вивченням родовищ корисних копалин, в тому числі дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та геологічним вивченням бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промисловою розробкою родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ).
Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1 до Порядку, у паперовій та електронній формі.