Державна служба експортного контролю України

Висновок на проведення переговорів щодо укладення зовнішньоекономічних договорів про експорт товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго

Висновок видається Державною службою експортного контролю України та засвідчує право на проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів про міжнародні передачі товарів військового призначення або про експорт товарів подвійного використання та інших товарів до держав, стосовно яких установлено часткове ембарго.

Міжнародний імпортний сертифікат або інший документ про державні гарантії (зобов’язання) щодо використання у заявлених цілях товарів

Міжнародний імпортний сертифікат — це документ який підтверджує зобов’язання українського імпортера імпортувати товари в Україну, а у разі, коли товари не будуть імпортовані в Україну, не направляти їх в інше місце без відповідного дозволу.
Якщо умовою поставки товарів в Україну є оформлення українською стороною інших державних гарантій чи зобов’язань щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях, такі гарантії чи зобов’язання можуть бути оформлені як додаток до міжнародного імпортного сертифіката або як окремий документ.
Міжнародні імпортні сертифікати та інші документи видає Державна служба експортного контролю України.

Висновок на транзит товарів територією України

Транзит товарів територією України здійснюється на підставі відповідного висновку. Видачу цього документу здійснює Державна служба експортного контролю України на підставі звернення суб’єкта із заявою та пакетом документів.

Посвідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів

Підприємства та підприємці, що мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку діяльність з міжнародної передачі товарів військового призначення, підлягають реєстрації. Реєстрація як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів є обов’язковою умовою для проведення Держекспортконтролем основної експертизи в галузі державного експортного контролю за зверненням такого суб’єкта і видачі відповідного дозволу.

Висновок на здійснення тимчасового ввезення/вивезення товарів військового призначення або подвійного використання

Документом, який надає право на тимчасове ввезення або вивезення товарів, є висновок, який оформляється та видається Державною службою експортного контролю України після розгляду необхідного пакету документів.

Дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення або подвійного використання

Експорт та імпорт товарів може здійснюватися суб’єктами підприємницької діяльності за наявності відповідного дозволу, що видається Державною службою експортного контролю України. Розгляд заяв суб’єктів щодо експорту товарів до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на експорт, виходячи з міжнародних зобов’язань України чи інтересів національної безпеки, здійснює Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Свідоцтво про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю

Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю засвідчуються свідоцтвом з додатком, у якому зазначається перелік штатних і позаштатних експертів та відповідних позицій товарів, щодо яких проводиться експертиза. Свідоцтва видає Державна служба експортного контролю України.

Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Створення системи внутрішньофірмового експортного контролю є обов’язковим для суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, який має намір отримати повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, або в разі, коли цей суб’єкт має намір отримати генеральний чи відкритий дозвіл або висновок. Державна атестація системи контролю проводиться Держекспортконтролем, у результаті чого суб’єкт отримує сертифікат.