Державна податкова служба України

Реєстрація платника ПДВ

Особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн. (без урахування ПДВ), зобов’язана зареєструватись платником податку на додану вартість. Для цього необхідно звернутись до територіального органу ДПС із заявою.

Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі пальним

У разі втрати або пошкодженні ліцензії на право оптової торгівлі пальним, можна отримати її дублікат. Щоб отримати дублікат, необхідно подати заяву до головного управління Державної податкової служби за місцем
торгівлі, який протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Видача ліцензії на право оптової торгівлі пальним

Для отримання ліцензії на право оптової торгівлі пальним підприємство подає заяву та перелік документів до територіальних відділень Державної податкової служби України. Після розгляду документів ДПС приймає рішення про видачу ліцензії або відмовляє заявнику.

Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі пальним

Оптова торгівля пальним здійснюється за наявності відповідної ліцензії. У разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, її потрібно переоформити. Для цього потрібно подати заяву до головного управління ДПС за місцем торгівлі.

Дублікат ліцензії на право оптової торгівлі рідинами в електронних сигаретах

Якщо ліцензія втрачена або пошкоджена, необхідно звернутися до органу, який видав ліцензію, із заявою за дублікатом ліцензії. Заява подається у довільній формі до Державної податкової служби України. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Дублікат ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

Якщо ліцензія втрачена або пошкоджена, необхідно звернутися до органу, який видав ліцензію, із заявою за дублікатом ліцензії. Заява подається у довільній формі до Державної податкової служби України. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі рідинами в електронних сигаретах

Право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах підприємство має за наявності ліцензії. У разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, її потрібно переоформити. Ліцензіат подає заяву до органу, який видав ліцензію і після її розгляду отримує ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Переоформлення ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

Право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах підприємство має за наявності ліцензії. У разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, її потрібно переоформити. Ліцензіат подає заяву до органу, який видав ліцензію і після її розгляду отримує ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Переоформлення ліцензії на виробництво рідин в електронних сигаретах

Право на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах підприємство має за наявності ліцензії. У разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, її потрібно переоформити. Ліцензіат подає заяву до Державної податкової служби України і після її розгляду отримує ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.