Державна митна служба України

Повторна оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора

Статус авторизованого економічного оператора засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб’єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні. Для того, щоб отримати повторну оцінку відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора підприємству необхідно подати до Держмитслужби заяву та анкету самооцінки.

Оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора

Статус авторизованого економічного оператора засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб’єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні. Для того, щоб отримати авторизацію підприємству необхідно подати до Держмитслужби заяву та анкету самооцінки.

Анулювання авторизації авторизованого економічного оператора

За рішенням підприємства авторизація авторизованого економічного оператора може бути анульована. Для цього потрібно подати до Державної митної служби України відповідну заяву та отримати офіційне рішення про анулювання.

Надання статусу гаранта

Обов’язковою умовою набуття юридичною особою статусу гаранта є документально підтверджена відповідність вимогам, що висуваються Митним кодексом України, та включення до реєстру Гаранту. Строк прийняття рішення про включення гарантів до реєстру не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня надання Державній митній службф України усіх документів, що підтверджують виконання усіх встановлених умов.

Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення

Держмитслужба видає дозволи на застосування таких спеціальних транзитних спрощень, як загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків, звільнення від гарантії, самостійне накладання пломб спеціального типу, авторизований вантажовідправник, авторизований вантажоодержувач, митна декларація з обмеженим обсягом даних. Для їх отримання потрібно звернутись до Держмитслужби з необхідним пакетом документів.

Зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення

Зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення може здійснюватись за заявою підприємства, яке отримало такий дозвіл, на підставі якої Держмитслужба приймає рішення про зупинення дії дозволу.

Анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення

Анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення може здійснюватись за заявою підприємства, якому видано такий дозвіл. На підставі такої заяви Держмитслужба приймає рішення про анулювання дозволу.

Відновлення дії дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу за заявою незалежного фінансового посередника

У разі якщо дія дозволу а провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу була обмежена за заявою незалежного фінансового посередника, він має право на відновлення дії такого дозволу. Для цього потрібно звернутись до Держмитслужби та обов’язково надати підтвердні документи, що свідчать про усунення підстав, що стали причиною для обмеження дії дозволу.

Обмеження дії дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу за заявою незалежного фінансового посередника

Однією з підстав для обмеження дії дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу є заява незалежного фінансового посередника, яка подається до Держмитслужби. Водночас не може бути обмежено дію дозволу за заявою фінансового посередника, якщо така заява подана після прийняття Держмитслужбою рішення про проведення перевірки і до закінчення строку перевірки та усунення порушень умов надання дозволу.