Державна інспекція ядерного регулювання України

Видача окремого дозволу на пуск ядерної установки після плановопопереджувального ремонту

Експлуатуюча організація для пуску ядерної установки після плановопопереджувального ремонту з перевантаженням активної зони має отримати на такі роботи окремий дозвіл. Дозвіл видається Державною інспекцією ядерного регулювання України за заявою організації.

Видача окремого дозволу на експлуатацію ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій

Експлуатуюча організація для експлуатації ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива має отримати на такі роботи окремий дозвіл. Дозвіл видається Державною інспекцією ядерного регулювання України за заявою організації.

Анулювання ліцензії у сфері використання ядерної енергії

У разі припинення суб’єктом господарювання діяльності у сфері використання ядерної енергії необхідно анулювати ліцензію. Для анулювання ліцензії необхідно подати відповідну заяву у довільній формі до Державної інспекції ядерного регулювання України.

Видача окремого дозволу на виконання робіт чи операцій на етапі зняття з експлуатації ядерної установки

Експлуатуюча організація, яка планує виконувати певні види робіт чи операцій на етапі зняття з експлуатації ядерної установки має отримати на такі роботи окремий дозвіл. Дозвіл видається Державною інспекцією ядерного регулювання України за заявою організації.

Дозвіл на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

Використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні, можливе лише з дозволу Державної інспекції ядерного регулювання України за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов’язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Окремий дозвіл на виконання певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

Повноваження експлуатуючої організації стосовно виконання певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів засвідчуються дозволом дозволу. Видачу такого дозволу експлуатуючій організації здійснює Державна інспекція ядерного регулювання України за наявності відповідної ліцензії та після розгляду поданих документів.

Окремі письмові дозволи на виконання певних видів робіт чи операцій в рамках заходів щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему

Щоб отримати письмові дозволи на виконання певних видів робіт чи операцій в рамках перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, експлуатуючій організації необхідно звернутися до Державної інспекції ядерного регулювання України. Такі дозволи видаються за наявності позитивного висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки проектів, технічних рішень, іншої документації, згідно з якою будуть виконуватись певні види робіт чи операцій, та за умови позитивного висновку інспекційного обстеження експлуатуючої організації (якщо таке обстеження проводилося).

Сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів

Щоб отримати сертифікат про затвердження радіоактивного матеріалу особливої форми та радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, підприємству необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до Державної інспекції ядерного регулювання України.

Сертифікат про затвердження спеціальних умов перевезення радіоактивних матеріалів

Щоб отримати сертифікат про затвердження спеціальних умов при перевезенні радіоактивного матеріалу, підприємству необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до Державної інспекції ядерного регулювання України.

Переоформлення ліцензії у сфері використання ядерної енергії (у разі реорганізації)

У разі реорганізації підприємства, що здійснює діяльність у сфері використання ядерної енергії, ліцензію потрібно переоформити. Для цього ліцензіат звертається до Державної інспекції ядерного регулювання України із заявою та пакетом документів.