Державна архівна служба України

Архівні довідки, копії або витяги, необхідні для соціального захисту громадян

Якщо фізичній і юридичній особі для соціального захисту громадян необхідно отримати архівну довідку, копію або витяг, їй необхідно звернутися до архівного фонду зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.
У довідці наводять назви, дати й номери використаних документів та подають наявні в цих документах відомості щодо питання звернення. Інформацію викладають у хронологічній послідовності подій.