Просимо не бути байдужими та підписати петицію щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) Купцову Владиславу Максимовичу (28.11.1995)
Адміністративні послуги

Взяття на облік для виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування постраждалим особам.

Статус: Підтверджена послуга
Де отримати послугу: Перелік ЦНАП
Назва послуги

Взяття на облік для виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Взяття на облік осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України для подальшої виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування порядку черговості в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
06.03.2024 14:53
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Районні, районні у місті Києві (у разі утворення) та місті Севастополі ради, Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи, Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Центр надання адміністративних послуг

Умови та випадки надання послуги

Підставою для взяття на облік для виплати компенсації є наявність медичних показань для забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.Заяви разом з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або районної військової адміністрації та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які формують електронну справу та передають документи протягом трьох робочих днів з дати їх надходження до органу соціального захисту населення.
Після формування електронної справи заяви разом з необхідними документами у паперовій формі передаються до органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.
У разі подання особами не в повного пакету документів орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів після їх отримання надсилає таким особам у письмовій формі інформацію про відмову у забезпеченні путівкою, пільговим санаторно-курортним лікуванням або призначенні компенсації з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі усунення недоліків такі особи можуть повторно подати документи.

Підстави для відмови у наданні послуги

Подання неповного пакету документів, Заява подана особою, яка не має права на взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей стаття 8, Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад пункт 3, Наказ ЦОВВ від 22.01.2008 №73 Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій

Життєва подія

Інше (інша життєва подія)

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Взяття на облік для подальшої компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування у порядку черговості в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік., Відмова у взятті на облік (за наявності підстав) для подальшої компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Документи, необхідні для отримання послуги

1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі – Фонд), проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія подає документи:
1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії та засвідчену печаткою Фонду (додаток 3 до Положення 2606);
2) довідку, складену в довільній формі, яка свідчить про публікацію Повідомлення про розрахунки (у разі публічного розміщення акцій Фонду), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду;
3) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників щодо порядку розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду (у разі приватного розміщення акцій Фонду);
4) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату;
5) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду, змін до нього (них) або оригінал інформації про випуск (випуски) акцій та змін до неї (у разі її реєстрації). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату;
6) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами голови ліквідаційної комісії та уповноваженої особи аудитора (аудиторської фірми), а також печатками Фонду та аудиторської фірми;
7) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду;
8) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії та засвідчений | Заява за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 73 „Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615 | Копія паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина України/посвідки на постійне проживання/посвідки на тимчасове проживання/посвідчення біженця. У разі пред’явлення особою з інвалідністю, ветераном війни, особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, або жертвою нацистських переслідувань паспорта громадянина України у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання (за наявності) копія такого документа не подається | Медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110 „Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкуванняˮ, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 661/20974 | Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) | Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності | Копія документа, що встановлює факт позбавлення постраждалої особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до статті 4 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” | Документ про сплату повної вартості послуг санаторно-курортного лікування, отриманих протягом не менше ніж 18 календарних днів, що засвідчує проходження постраждалою особою санаторно-курортного лікування. | Для внутрішньо переміщених осіб з числа осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Спосіб подання заяви та документів

Законний представник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Заявник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом)

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Законний представник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом)

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Osvita.legalway.org

ВНЗ, коледжи, училища, школи

Finance.legalway.org

Банки, фінансові установи, колекторські компанії

Agro.legalway.org

Оцінювачі, геодезисти, землевпорядники

Підтримайте
Збройні сили України! 🇺🇦