Просимо не бути байдужими та підписати петицію щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) Купцову Владиславу Максимовичу (28.11.1995)
Адміністративні послуги

Призначення одноразової грошової допомоги відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Статус: Підтверджена послуга
Де отримати послугу: Перелік ЦНАП
Назва послуги

Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

послуга надається відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
08.02.2023 15:01
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство у справах ветеранів України

Умови та випадки надання послуги

Заява за встановленою формою у паперовій або електронній формі та копії (скановані копії) документів, необхідних для призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,ПОДАЮТЬСЯ до Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб, відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, утвореної МІНВЕТЕРАНІВ. Заяву та необхідні документи можна подавати також через ЦНАП.Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:
1) у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутнім учасника АТО, ООС або заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати ухвалення рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою (оголошення її померлою);2) у разі встановлення інвалідності учаснику АТО, ООС або заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – з дати, що зазначена в довідці МСЕК.
У разі коли одержувачі одноразової грошової допомоги одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором одержувача одноразової грошової допомоги.Розмір одноразової грошової допомоги становить750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.Розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності визначається виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, в якому встановлено інвалідність та становить:- 400 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, – у разі встановлення інвалідності I групи;
– 300 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, – у разі встановлення інвалідності II групи;- 250 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, – у разі встановлення інвалідності III групи.Одноразова грошова допомога виплачується особі шляхом її перерахування районним органом соціального захисту населення на рахунок в установі банку не пізніше ніж через три робочих дні після надходження від Мінветеранів коштів на рахунок органу соціального захисту населення. Про необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги осіб повідомляють районні органи соціального захисту населення.Для виплати одноразової грошової допомогиособи особи подають органам соціального захисту населення такі документи:
– заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;
– копію документа, що посвідчує особу.Якщо особа, якій призначено одноразову грошову допомогу, померла, а сума одноразової грошової допомоги, залишилася не одержаною, то ця сума виплачується органом соціального захисту населення за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб) померлого одержувача одноразової грошової допомоги рівними частинами іншим членам сім’ї, які мають право на її отримання, а в разі їх відсутності сума одноразової грошової допомоги входить до складу спадщини.

Підстави для відмови у наданні послуги

Міжвідомча комісія відмовляє в призначенні одноразової грошової допомоги у разі:, якщо загибель (смерть) або інвалідність внаслідок поранення (контузії, каліцтва або захворювання) особи є наслідком вчинення нею злочину, адміністративного правопорушення, дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, самогубства (крім установленого судом факту доведення особи до самогубства) або інших обставин, не пов’язаних із безпосередньою участю в антитерористичній операції чи участю у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції чи під час участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, виявлення факту призначення особі одноразової грошової допомоги відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (крім випадку, якщо протягом двох років після первинного встановлення інвалідності при повторному огляді встановлено вищу групу інвалідності згідно з рішенням МСЕК, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі) або інших законів України., подання неправдивих відомостей, відсутності необхідних документів, необхідних для отримання послуги, виявлення факту отримання посвідчення члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни чи посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни не за статтею 10-1 Закону України “Про статус ветепанів війни, гарантії їх соціального захисту” та пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветепанів війни, гарантії їх соціального захисту”, виявлення підробок у поданих документах

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту частини сьомі статтей 13 та 15, Постанова КМУ від 29.04.2016 №336 ПОРЯДОК призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 3, 8-10, Наказ ЦОВВ від 26.02.2021 №43 Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» розділ V

Життєва подія

Отримання соціального захисту

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Призначення одноразової грошової допомоги, Відмова у призначенні одноразової грошової допомоги

Документи, необхідні для отримання послуги

Для членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць: | Заява кожного повнолітнього члена сім’ї загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги. У разі коли у загиблого залишилися малолітні чи неповнолітні діти, інший з їх батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник подає заяву про виплату одноразової грошової допомоги або заяву про відмову від отримання одноразової грошової допомоги, яка повинна бути нотаріально засвідчена в установленому законодавством порядку. | Копія Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України. | Копія свідоцтва про смерть загиблого (померлого). | Копія свідоцтва про народження особи – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого). | Копія свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові). | Копія сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації. | Копія свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині. | Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою). | Копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми загиблих (померлих). | Копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (подають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні). | Для осіб з інвалідністю внаслідок війни: | 1) Заява | 2) Копія Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. | 3) Копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності. | 4) Копія сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації; | 5) Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом)

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Osvita.legalway.org

ВНЗ, коледжи, училища, школи

Finance.legalway.org

Банки, фінансові установи, колекторські компанії

Agro.legalway.org

Оцінювачі, геодезисти, землевпорядники

Підтримайте
Збройні сили України! 🇺🇦