Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”, стосовно якого орган з оцінки відповідності було призначено раніше

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, здійснюється відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про надання будівельної продукції на ринку»

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
09.08.2022 09:26
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство економіки України

Умови та випадки надання послуги

Керівник претендента на розширення подає документи в паперовій формі (опис сфери призначення подається також в електронній формі на електронному носії) особисто або через уповноважену ним особу через поштову скриньку Мінекономіки, чи надсилає поштою, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки) з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника претендента на розширення.
У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.
Свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, надсилається призначеному органу з оцінки відповідності або повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови надсилається претенденту на розширення в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), у тому числі кур’єром за додаткову плату, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки)

Підстави для відмови у наданні послуги

невідповідність претендента на розширення вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, відмова претендента на роширення в допуску посадових осіб Мінрегіону та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону про технічні регламенти, до проведення його оцінювання з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт, встановлення за результатами оцінювання претендента на розширення стосовно його відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі – оцінювання) факту виконання ним без призначення завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, які згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку” виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення, крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на призначення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення, або якщо раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 Закону про технічні регламенти, Недостовірність даних, указаних у заяві про надання дозволу та документах, поданих управителем для отримання дозволу, У разі подання заяви про про розширення сфери призначення та пакета документів із порушенням строку, визначеного в абзаці третьому пункту 6 частини другої та абзаці четвертому пункту 7 частини восьмої статті 35 Закону про технічні регламенти, заява про призначення залишається без розгляду, порушення претендентом на розширення установлених вимог до заяви про розширення сфери призначення та пакета документів, виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок), подання претендентом на розширення неповного пакета документів

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
Посилання
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ст.1-166, Закон України Про надання будівельної продукції на ринку ст.1-22, Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності ст.1-47, Закон України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності ст.1-2, Закон України Про адміністративні послуги ст.1-20, Постанова КМУ від 04.11.2020 №1071 Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності п.12, Постанова КМУ від 13.01.2016 №56 Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності п.1-2, Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання п.1-3

Життєва подія

Діяльність у сфері технічного регулювання або метрології

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Наказ про розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку” та свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, або повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності згідно із законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”, стосовно якого орган з оцінки відповідності було призначено раніше | Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції | Опис сфери призначення згідно із законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”, щодо якого претендент на розширення заявляє про свою компетентність, з урахуванням її заявленого розширення | Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років | Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності | Довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на призначення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення за формою згідно з додатком 7 до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затвердженого постановою КМУ від 04.11.2020 №1071, а в разі, якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення, також засвідчені претендентом на призначення копії угод, укладених ним із субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення таких видів випробувань акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств | Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу з оцінки відповідності, засвідчена претендентом на розширення | Копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на розширення спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (сфера акредитації претендента на розширення повинна охоплювати: групу будівельної продукції та/або конкретну будівельну продукцію, її використання за призначенням, визначене у застосовній регламентній технічній специфікації; застосовні системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції; функції, що виконуються призначеним органом з оцінки відповідності, у тому числі щодо здійснення випробувань поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторії; відповідні регламентні технічні специфікації та для цілей системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції суттєві експлуатаційні характеристики, стосовно яких претендент на розширення заявляє про свою компетентність)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5407/details/0/0, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5407/details/0/0

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 80 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі