Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку” щодо категорій будівельної продукції, стосовно яких орган з визначення технічної прийнятності було призначено раніше

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Призначення – надання органом, що призначає (Мінекономіки), органу з визначення технічної прийнятності права здійснювати певну діяльність з оцінки визначення технічної прийнятності. Рішення про розширення сфери призначення з визначення технічної прийнятності приймає Мінекономіки, до якого необхідно звернутися із відповідною заявою.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
11.08.2022 07:48
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство економіки України

Умови та випадки надання послуги

Керівник претендента на розширення подає документи в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу через поштову скриньку Мінекономіки, чи надсилає поштою, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки) з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника претендента на призначення.
У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.
Свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, надсилається призначеному органу з визначення технічної прийнятності або письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва в розширенні сфери призначення з обґрунтуванням підстав для такої відмови з обґрунтуванням підстав для такої відмови надсилається претенденту на призначення в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), у тому числі кур’єром за додаткову плату, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки).

Підстави для відмови у наданні послуги

Невідповідність претендента на призначення вимогам до органів з визначення технічної прийнятності, встановленим абзацами другим – четвертим частини першої статті 30 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, Відмова претендента на призначення у допуску посадових осіб Мінрегіону та/або фахівців, залучених відповідно до частини вісімнадцятої статті 29 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, до проведення його оцінювання щодо відповідності вимогам до органів з визначення технічної прийнятності (далі – оцінювання), встановленим абзацами другим – четвертим частини першої статті 30 цього закону, з підстав, не передбачених законом, або вчинення претендентом на призначення інших дій, що перешкоджають законному проведенню його оцінювання, про що посадові особи, які проводять оцінювання, складають акт, Подання претендентом на призначення неповного пакета документів, Недотримання претендентом на призначення установлених вимог до заяви про призначення та/або пакета документів, У разі подання заяви про призначення та пакета документів із порушенням строку, визначеного в абзаці тринадцятому частини другої статті 35 Закону Украіни “Про технічні регламенти” та абзаці третьому частини десятої статті 29 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, заява про призначення залишається без розгляду., Виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок)

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
Посилання
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України Про адміністративні послуги ст.1-20, Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності ст.1-47, Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ст.1-166, Закон України Про надання будівельної продукції на ринку ст.1-22, Постанова КМУ від 12.08.2021 №471 Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України п.1-2, Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання п.1-3, Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб п.1-2

Життєва подія

Діяльність у сфері технічного регулювання або метрології

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Наказ про розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку” та свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення (додаток 6 до Порядку), або повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про розширення сфери призначення органу з визначення технічної прийнятності згідно з Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку” щодо категорій будівельної продукції, стосовно яких орган з визначення технічної прийнятності було призначено раніше | Відомості про кваліфікацію та досвід персоналу претендента на розширення, що стосується лише розширення переліку категорій будівельної продукції | Відомості про систему контролю документообігу претендента на розширення, підписані претендентом на розширення, у довільній формі | Відомості про скарги на діяльність претендента на розширення, подані протягом останніх трьох років | Декларація про те, що претендент на розширення не є юридичною особою, в якій є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти таких держав, або щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, та не є пов’язаною з ними особою, підписана претендентом на розширення, у довільній формі | Довідка про наявність у претендента на розширення доступу до засобів та обладнання, необхідних для виконання завдань з визначення технічної прийнятності будівельної продукції, що стосується лише розширення переліку категорій будівельної продукції, щодо якої здійснюватиметься визначення технічної прийнятності | Довідка про організаційну структуру претендента на розширення із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові посадових осіб, уповноважених приймати рішення щодо визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, підписана претендентом на розширення, у довільній формі | Декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на розширення не провадять будь-якої діяльності, що може вплинути на незалежність їх суджень або доброчесність під час виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, підписана керівником, заступниками керівника та персоналом, відповідальним за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на розширення, у довільній формі | Копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційності, засвідчена претендентом на розширення | Копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг претендентом на розширення, засвідчена претендентом на розширення | Копія документа, що встановлює порядок оплати праці персоналу претендента на розширення, який залучатиметься до виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, засвідчена претендентом на розширення | Копія настанови з якості претендента на розширення, засвідчена претендентом на розширення | Опис сфери призначення для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, визначених Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”, щодо якої претендент на розширення заявляє про свою компетентність, з урахуванням її заявленого розширення | Свідоцтво про призначення органу з визначення технічної прийнятності

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5412/details/0/0, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5412/details/0/0

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 80 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі