Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Видача свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Видача свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Видача свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, здійснюється відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про надання будівельної продукції на ринку».

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
09.08.2022 07:02
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство економіки України

Умови та випадки надання послуги

Керівник претендента на призначення подає документи в паперовій формі (опис сфери призначення подається також в електронній формі на електронному носії) особисто або через уповноважену ним особу через поштову скриньку Мінекономіки, чи надсилає поштою (вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008) або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки) з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника претендента на призначення.
У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.Заява про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції подається органом з оцінки відповідності, який претендує на призначення, за формою згідно з додатком 1 до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1071.Свідоцтво про призначення надсилається призначеному органу з оцінки відповідності або повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови надсилається претенденту на призначення в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), у тому числі кур’єром за додаткову плату, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки).

Підстави для відмови у наданні послуги

Подання претендентом на призначення неповного пакета документів, Невідповідність претендента на призначення вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, Відмова претендента на призначення в допуску посадових осіб Мінрегіону та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону про технічні регламенти, до проведення його оцінювання з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт, Порушення претендентом на призначення установлених вимог до заяви про призначення та пакета документів, Встановлення за результатами оцінювання претендента на призначення стосовно його відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі – оцінювання) факту виконання ним без призначення завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, які згідно із Законом виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення, крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на призначення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення, або якщо раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 Закону про технічні регламенти, Виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок)

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
Посилання
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ст. 1-11, Закон України “Про надання будівельної продукції на ринку” ст. 1 – 46, Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” ст. 1 – 47, Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” ст. 1 – 2, Постанова КМУ від 04.11.2020 №1071 “Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності” п. 1, Постанова КМУ від 13.01.2016 №56 “Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності” п. 1, Постанова КМУ від 16.12.2016 №1057 “Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання” п. 1

Життєва подія

Діяльність у сфері технічного регулювання або метрології

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Наказ про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції та свідоцтво про призначення або повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції | Опис сфери призначення згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”, щодо якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність | Копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (сфера акредитації претендента на призначення повинна охоплювати: групу будівельної продукції та/або конкретну будівельну продукцію, її використання за призначенням, визначене у застосовній регламентній технічній специфікації; застосовні системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції; функції, що виконуються призначеним органом з оцінки відповідності, у тому числі щодо здійснення випробувань поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторії згідно із статтею 38 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”; відповідні регламентні технічні специфікації та для цілей системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції суттєві експлуатаційні характеристики, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність) | Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років, підписана керівником претендента на призначення | Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності | Довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на призначення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, за формою згідно з додатком 7 до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 №1071, а в разі, якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення, також засвідчені претендентом на призначення копії угод, укладених ним із субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення таких видів випробувань акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств | Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу з оцінки відповідності, засвідчена претендентом на призначення

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5411/details, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5411/details

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 80 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі