Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Перереєстрація повітряного судна України

Тематика послуги: >
Назва послуги

Перереєстрація повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для перереєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України заявник повинен подати до Державної авіаційної служби України заявку на перереєстрацію повітряного судна та комплект документів, встановлений Авіаційними правилами.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
02.12.2021 07:54
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна авіаційна служба України

Умови та випадки надання послуги

На перереєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України заявник подає до Державної авіаційної служби України заявку згідно з додатком 10 до Авіаційних правил з комплектом документів відповідно до додатка 11 до Авіаційних правил. Заявка на перереєстрацію повітряного судна без комплекту документів до розгляду не приймається.Заявка на перереєстрацію повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації.Реєстраційне посвідчення під час перереєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України видається на підставі заявки на перереєстрацію повітряного судна, документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспектування (за потреби) та після сплати державних зборів.Якщо повітряне судно протягом одного календарного місяця не було перереєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, заявка на перереєстрацію втрачає чинність.Комплекти документів:1. У разі зміни власника повітряного судна, що знаходиться у власності юридичної особи України або фізичної особи – резидента:
1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених власником повітряного судна; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);
2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
3)3.1) юридична особа України подає:
– копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);
3.2) фізична особа – резидент подає:
– копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
– копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;
4) кольорові фотозображення повітряного судна – вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення – формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);
5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.
2. У разі зміни права власності на повітряне судно, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа – резидент у нерезидента з метою експлуатації:
1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);
2) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду,- письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його у суборенду (подаються у вигляді оригіналів або у вигляді копій, засвідчених в установленому законодавством порядку; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);
3) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);
4) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;
6) кольорові фотозображення повітряного судна – вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення – формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);
7) фотозображення розпізнавальної таблички (подається після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків повітряному судну, якщо реєстраційний знак було змінено); мінімальний розмір фотозображення – формат А4 (подається у роздрукованому вигляді).
3. У разі зміни українського експлуатанта повітряного судна, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа – резидент у нерезидента:
1) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду – письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подаються у вигляді оригіналів або засвідчених копій відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);
2) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);
3) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
4) кольорові фотозображення повітряного судна – вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення – формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);
5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;
4. У разі зміни найменування / прізвища, імені, по батькові власника, орендаря (суборендаря) та (або) місцезнаходження / місця проживання власника повітряного судна:
1) документи, що підтверджують зміну найменування / прізвища, імені, по батькові власника, орендаря (суборендаря) та (або) місцезнаходження / місця проживання власника;
2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
3) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.
5. У разі зміни реєстраційного знака повітряного судна:
1) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
2) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;
3) кольорові фотозображення повітряного судна – вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення – формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді).
6. У разі зміни позначення повітряного судна схваленою організацією розробника:
1) документи, що підтверджують зміну позначення повітряного судна розробником (подаються у вигляді оригіналів або у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);
2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
3) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.
7. У разі закінчення терміну дії реєстраційного посвідчення повітряного судна, якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг фізична або юридична особа України у нерезидента:
1) укладений на новий строк договір оренди (лізингу) повітряного судна чи пролонгація попереднього договору оренди (лізингу) (подаються у вигляді оригіналів або копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України, якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);
2) якщо повітряне судно береться в суборенду,- письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подається у вигляді оригіналу або засвідченої копії відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);
3) для експериментального повітряного судна додатково подаються:
еквівалентний документ, який визначає можливість, умови, строки та обмеження експлуатації повітряного судна в цивільній авіації України, виданий уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
4) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;
5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.
8. Якщо реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено або стало непридатним для використання:
1) письмові пояснення щодо обставин втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення повітряного судна із зазначенням заходів щодо збереження документації;
2) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

Підстави для відмови у наданні послуги

Не відповідність вимогам Авіаційних правил

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс від 19.05.2011 №3393-VI Повітряний кодекс України ст. 39, Постанова КМУ від 28.11.1993 №819 “Про створення державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях”, Наказ ЦОВВ від 05.02.2019 №153 “Авіаційні правила України” ч. 47 “Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні”

Життєва подія

Діяльність у сфері транспорту

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Державна авіаційна служба України

Результати

Отримання реєстраційного посвідчення повітряного судна, Відмова у перереєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

Документи, необхідні для отримання послуги

Заявка на перереєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України | Комплект документів, який варіюється залежно від того, що спричинило необхідність перереєстрації

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі