Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну

Тематика послуги: >
Назва послуги

Надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Кожному повітряному судну, яке реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України Державна авіаційна служба України надає державний та реєстраційний знаки, які мають бути нанесені на повітряне судно.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
30.11.2021 14:00
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна авіаційна служба України

Умови та випадки надання послуги

Заявник подає до Державної авіаційної служби України заявку на надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну на офіційному бланку заявника (за наявності) згідно з додатком 2 до Авіаційних правил разом з комплектом документів, визначених у додатку 3 до Авіаційних правил. Без наявності комплекту документів заявка до розгляду не приймається.Якщо повітряне судно – аматорської конструкції, додатково до заявки на надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну подається акт побудови повітряного судна аматорської конструкції (додаток 4). Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявку на надання державного та реєстраційного знаків повітряного судна підписують усі власники.Заявку на надання державного та реєстраційного знаків для повітряного судна Державіаслужба розглядає протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації. Якщо відомості, внесені до заявки, не відповідають вимогам Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У такому разі строк розгляду заявки становить не більше ніж десять робочих днів з дня одержання всіх документів.Сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну видає уповноважений орган з питань цивільної авіації за позитивним розглядом заявки та документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, та після сплати державних зборів.1. Для повітряного судна, яке є власністю юридичної особи України або фізичної особи – резидента подаються:
1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);
2) фотозображення ідентифікаційної таблички організації виробника; мінімальний розмір фотозображення – формат А4 (подається у роздрукованому вигляді) (для повітряних суден аматорської конструкції та безпілотних повітряних суден – за наявності);
3)3.1) юридична особа України подає:
– копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);
3.2) фізична особа – резидент подає:
– копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;
4) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.
2. Якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа – резидент у нерезидента з метою експлуатації подаються:1) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду – письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подаються у вигляді оригіналів або засвідчених копій відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);
2) фотозображення ідентифікаційної таблички організації виробника; мінімальний розмір фотозображення – формат А4 (подається у роздрукованому вигляді) (для повітряних суден аматорської конструкції та безпілотних повітряних суден – за наявності);
3)3.1) юридична особа України подає:
– копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);
3.2) фізична особа – резидент подає:
– копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
– копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;
4) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.
3. У разі повітряного судна аматорської конструкції та безпілотного повітряного судна подаються документи (у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою,- разом з офіційним перекладом державною мовою), які підтверджують придбання основних вузлів, агрегатів та матеріалів (набору частин), що використовувались під час виготовлення або збирання повітряного судна.
4. Якщо повітряне судно аматорської конструкції, додатково подається акт побудови повітряного судна аматорської конструкції.

Підстави для відмови у наданні послуги

Не відповідність вимогам Авіаційних правил

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс від 19.05.2011 №3393-VI Повітряний кодекс України стаття 39, Постанова КМУ від 28.11.1993 №819 “Про створення державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях”, Наказ ЦОВВ від 12.03.2019 №153 “Авіаційні правила України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні” частина 47 Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Життєва подія

Діяльність у сфері транспорту

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Державна авіаційна служба України

Результати

Відмова у наданні державного та реєстраційного знаків повітряному судну., Сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну.

Документи, необхідні для отримання послуги

Заявка на надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну | Документи, що засвідчують право власності / договір оренди (лізингу) / документи, які підтверджують придбання основних вузлів, агрегатів та матеріалів, що використовувались під час виготовлення або збирання повітряного судна | Фотозображення ідентифікаційної таблички організації-виробника | Копія установчого документу (для юр.осіб) / Копія документів, що засвідчують особу (для фіз.осіб) | Оригінал документу, що підтверджує сплату державних зборів | Акт побудови повітряного судна аматорської конструкції (для ПС аматорської конструкції)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі