Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Тимчасового посвідчення громадянина України

Назва послуги

Видача тимчасового посвідчення громадянина України

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Тимчасове посвідчення оформляється і видається відповідним підрозділом ДМС особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
14.12.2021 13:16
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна міграційна служба України, Територіальні органи Державної міграційної служби України

Умови та випадки надання послуги

Тимчасове посвідчення видається особам, які досяглишістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взялизобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років змоменту набуття громадянства України.Посвідчення видається на строк до 2 років.Оформляється і видається посвідчення особамвідповідним підрозділом ДМС у разі їх проживання в Україні,дипломатичними представництвами та консульськими установамиУкраїни в інших державах – у разі їх проживання за кордоном.Документи приймаються за умови пред’явлення наявногопаспортного документа або документа, що його замінює та посвідчуєособу заявника. У разі потреби подається засвідчений перекладтексту документа українською мовою.У разі потреби заявникові пропонується дати додатковіпояснення або зробити уточнення. Тимчасове посвідчення оформляється і видається удесятиденний строк після подання необхідних документів.Особа повинна надійно зберігати тимчасове посвідчення. Уразі зіпсуття або втрати документа особа повинна негайноповідомити про це уповноважений орган.

Підстави для відмови у наданні послуги

Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про громадянство України” ст.1, 5, Постанова КМУ від 17.07.2003 №1111 “Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України” увесь, Наказ ЦОВВ від 25.12.2003 №1598/260 “Про затвердження форм заяви-анкети для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України та журналу їх обліку” увесь

Життєва подія

Імміграція та захист в Україні

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Видача тимчасового посвідчення громадянина України

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява-анкета за формою, встановленою МВС та МЗС | Довідка про реєстрацію особи громадянином України | 2 фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів | Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (подають особи, які постійно проживають в Україні)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі