Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Призначення пенсії у разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Назва послуги

Призначення пенсії у разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається органами Пенсійного фонду за зверненням непрацездатних членів сім’ї, які перебували на утриманні померлого годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
24.11.2021 08:23
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Пенсійний фонд України, Територіальні органи Пенсійного фонду України

Умови та випадки надання послуги

Заявник може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України або отримати послугу онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду: portal.pfu.gov.ua або на Порталі Дія за посиланням: https://diia.gov.ua/services/pererahunok-pensiyi.На пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають право: непрацездатні члени сім’ї, які перебували наутриманні померлого годувальника, смерть якогопов’язана з Чорнобильською катастрофою.Дружини (чоловіки), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, мають право на пенсію незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою. Діти незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.Непрацездатними членами сім’ї вважаються:1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону;2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо- кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.Призначення пенсії у разі втрати годувальника здійснюються за зверненням непрацездатного члена сім’ї померлого годувальника.За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, малолітніх або неповнолітніх осіб – звернення їх законного представника.У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис (у разі подання заяви через вебпортал таке повідомлення надсилається особі через електронний кабінет користувача вебпорталу).Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата реєстрації заяви на вебпорталі.Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, становить:- на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника;- на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Підстави для відмови у наданні послуги

Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів, Особа не має права на призначення пенсії

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/templates/profile
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ст. 36, Постанова КМУ від 12.08.1993 №637 “Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній” увесь, Постанова КМУ від 23.11.2011 №11210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” увесь, Постанова Пенсійний фонд України від 25.11.2005 №22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” увесь

Життєва подія

Вихід на пенсію

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, Відмова у призначенні пенсії в разі втрати годувальника

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява | Дкументи про страховий стаж, передбачені
підпунктом 2 пункту 2.1 розділу ІІ Порядку No 22-1 | Довідка про реєстрацію місця проживання дитини | Документи, які засвідчують особливий статус (за наявності) | Документ про перебування на утриманні
непрацездатних членів сім’ї, передбачений пунктом 2.11 розділу ІІ Порядку No 22-1 (пунктом 10
Порядку No 3-1) | Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, для дитини – свідоцтво про народження) | Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи) | Документ уповноваженого органу Російської
Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, та особиста декларація про відсутність громадянства держави- окупанта (для призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації) | Свідоцтво про смерть годувальника або
рішення суду про визнання його безвісно відсутнім
чи оголошення його померлим | Експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1) | Документи, що підтверджують родинні стосунки особи, яка звернулась за призначенням пенсії, з померлим годувальником | Довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що дитина навчається за денною формою навчання | Документи про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років | Довідка про заробітну плату за роботу у зоні відчуження померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/templates/profile, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/templates/profile

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/templates/profile, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/templates/profile

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі