Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Грошова компенсація за жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей здійснюється в порядку черговості відповідно до дати взяття особи на квартирний облік (включення до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання за пільговими категоріями – член сім’ї загиблого (померлого) або особа з інвалідністю внаслідок війни.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
02.09.2021 08:05
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг, Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

Умови та випадки надання послуги

Право на отримання грошової компенсації мають особи, які стали особами з інвалідністю I-II групи внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, та члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (далі – члени сім’ї загиблого (померлого), які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання за пільговими категоріями.Членам сім’ї загиблого (померлого) грошова компенсація надається у визначеній черговості:1) категорія I – дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого) (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в загиблого (померлого) немає дітей (в тому числі усиновлених);
2) категорія II – малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого) (в тому числі усиновлені), які на день його смерті проживали окремо від матері (батька), якщо загибла (померла) особа на день смерті була розлучена або не була розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не була (не був) позбавлена (позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти загиблого (померлого);
3) категорія III – батьки загиблого (померлого);
4) категорія IV – повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
5) категорія V – повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
6) категорія VI – повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (померли);
7) категорія VII – дружина (чоловік) загиблої (померлої) особи, яка (який) на момент смерті особи була позбавлена (був позбавлений) батьківських прав стосовно малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого (померлого), у тому числі усиновлених особою, яка загинула (померла), або які не були позбавлені батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти, у тому числі усиновлені загиблою (померлою) особою, проживають окремо від дружини (чоловіка);
8) категорія VIII – утриманці особи загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.
Заява про призначення грошової компенсації та необхідні документи подаються заявником або його законним представником чи уповноваженою особою в письмовій чи в електронній формі (за наявності технічної можливості) до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку або до центру надання адміністративних послуг.Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку і протягом десяти робочих днів після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника вносить до комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації (далі – комісія) подання про виплату грошової компенсації.
Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації. перегляду рішення, скасування попереднього рішення. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови в призначенні) грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.
Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення (відмову в призначенні) грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням розміру призначеної грошової компенсації або підстави відмови у призначенні грошової компенсації.
Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається лише до відділення АТ “Ощадбанк” (далі – уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі – спеціальний рахунок).Після відкриття спеціального рахунка заявник протягом десяти робочих днів надає органу соціального захисту населення копію договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

Підстави для відмови у наданні послуги

Особу з інвалідністю не включено до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженого МОЗ., Заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю внаслідок війни за рахунок бюджетних коштів., Загиблу (померлу) особу, члени сім’ї якої подали заяву про отримання грошової компенсації, не включено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженого Мінсоцполітики., Особа з інвалідністю не належить до осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича., Подання недостовірних відомостей., Члени сім’ї загиблого (померлого) та особа з інвалідністю внаслідок війни (далі – заявник) не перебувають на квартирному обліку., Заявник є членом сім’ї загиблого (померлого) за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї цього ж загиблого (померлого), в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації., Заявник є членом сім’ї загиблого (померлого) за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї цього ж загиблого (померлого), який вже отримав житло або грошову компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сім’ї загиблого (померлого), які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги і мають першочергове право на таку виплату., Заявник, а також всі члени сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі 13,65 кв. м, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації., Член сім’ї загиблого (померлого) не відноситься до таких категорій членів його сім’ї, як: батьки; один із подружжя, який не одружився вдруге; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти; утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс від 08.07.2010 №2456-VI C9 Бюджетний кодекс України частина 2 статті 97, Постанова КМУ від 20.02.2019 №206 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей”

Життєва подія

Отримання соціального захисту

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення про відмову у призначенні компенсації, Рішення про призначення грошової компенсації

Документи, необхідні для отримання послуги

1. Заява про призначення грошової компенсації, в якій заявник зазначає інформацію про наявність/відсутність у нього та членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, майнових прав на незакінчене будівництвом житло та про те, що йому не надавалося житло раніше і не виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних коштів як члену сім’ї загиблого (померлого) або як особі з інвалідністю внаслідок війни. | 2. Копії (електронні копії за технічної можливості) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або за технічної можливості паспорта громадянина України у вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), а також інформації про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”. | 3. Копія посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни. | 4. Копії документів, що посвідчують родинні стосунки між членом сім’ї загиблого (померлого) і загиблим (померлим), між малолітніми та неповнолітніми дітьми і загиблим (померлим), між особою з інвалідністю внаслідок війни і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”. | 5. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності – для осіб з інвалідністю внаслідок війни. | 6. Копія рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік. | 7. Копія довідки про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території. | 8. Згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації. | 9. Органом соціального захисту населення самостійно до заяви додаються:
– копія переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженого МОЗ, до якого включено особу з інвалідністю внаслідок війни;
– копія списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженого Мінсоцполітики, до якого включено загиблого (померлого);
– інформаційна довідка про зареєстровані після 31 грудня 2012 р. речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім’ї, яких включено в розрахунок грошової компенсації. | 10. За наявності електронної інформаційної взаємодії між органом соціального захисту населення та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: У місячний строк

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі