Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Особи, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також члени їх сімей мають право на призначення їм грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. З такою вимогою потрібно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку чи центру надання адміністративних послуг.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
07.10.2021 13:47
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, Центр надання адміністративних послуг

Умови та випадки надання послуги

Право на отримання грошової компенсації мають члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли, визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла), особи з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, визначені пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебуванням у цих державах,які потребують поліпшення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за пільговими категоріями.
Членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, надається у визначеній черговості:
1) категорія I – дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (у тому числі усиновлених);
2) категорія II – малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;
3) категорія III – батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;
4) категорія IV – повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;
5) категорія V – повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
6) категорія VI – повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;
7) категорія VII – дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка);
8) категорія VIII – утриманці особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.
Заява про призначення грошової компенсації подається в письмовій чи в електронній формі (за наявності технічної можливості) до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку або до центру надання адміністративних послуг. Якщо органом місцевого самоврядування або військово-цивільною адміністрацією утворено центр надання адміністративних послуг, заява та необхідні документи можуть подаватися через такий центр.
Адміністраторами центру надання адміністративних послуг заяви з необхідними документами приймаються виключно з формуванням електронної справи, які надсилаються органу соціального захисту за місцем перебування на квартирному обліку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після її формування. У паперовому вигляді ці документи передаються органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні. Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами вносить до комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації (далі – комісія) подання про виплату грошової компенсації.
Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні) грошової компенсації. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови в призначенні) грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.
Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення (відмову в призначенні) грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням розміру призначеної грошової компенсації або підстави відмови у призначенні грошової компенсації.
Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до відділення АТ “Ощадбанк” (далі – уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі – спеціальний рахунок).
Після відкриття спеціального рахунка заявник протягом десяти робочих днів надає органу соціального захисту населення копію договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.
Після надходження коштів субвенції на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, орган соціального захисту населення перераховує на спеціальний рахунок заявника кошти грошової компенсації, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок.
Заявник протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовує призначену грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.
Кошти грошової компенсації використовуються під час воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Підстави для відмови у наданні послуги

Категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, у разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації., Член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, не відноситься до таких категорій членів її сім’ї, як: батьки; один із подружжя, який не одружився вдруге; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти; утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія., Особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до військовослужбовців Радянської Армії, Військово-Морського Флоту, Комітету державної безпеки, осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, працівників відповідних категорій, які проходили службу, працювали чи перебували у відрядженні в державах, де в цей період велися бойові дії; військовозобов’язаних, які призивалися на навчальні збори і направлялися до Афганістану в період ведення там бойових дій; військовослужбовців автомобільних батальйонів, які направлялися до Афганістану для доставки вантажів у цю країну в період ведення там бойових дій; військовослужбовців льотного складу, які здійснювали вильоти на бойові завдання до Афганістану з території колишнього Союзу РСР., Категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член його сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли та мають першочергове право на таку виплату., Заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації., Заявникові вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю внаслідок війни за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством., Подання недостовірних відомостей., Заявник не перебуває на квартирному обліку., Особа з інвалідністю внаслідок війни не належить до осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та одержала інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що пов’язані з перебуванням у таких державах.

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс від 08.07.2010 №2456-VI Бюджетний кодекс України частина 2 статті 97частина 2 статті 97, Постанова КМУ від 28.03.2018 №214 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей”

Життєва подія

Придбання житла

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення про призначення грошової компенсації, Рішення про відмову в призначенні грошової компенсації

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про призначення грошової компенсації, в якій заявник зазначає інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) та адресу фактичного місця проживання, наявність/відсутність у нього та членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва та про те, що йому або членам його сім’ї не надавалося житло на підконтрольній Україні території раніше і не виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством, як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю внаслідок війни. | Копія документа, що посвідчує особу заявника, а в разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особу з інвалідністю, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також інформації про місце проживання (за наявності). | Копія посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни. | Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності – для осіб з інвалідністю внаслідок війни. | Копія постанови військово-лікарської комісії. | Копія довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли. | Копія документів, що посвідчують родинні стосунки між членами сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми та неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, та які разом з ним перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія. | Копія рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік. | Копія акта обстеження (у разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 947 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 3, ст. 66; 2020 р., № 73, ст. 2304), та/або інформаційного повідомлення, поданого відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 28, ст. 1539, № 39, ст. 2089), та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території. | Копія довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація. | Згода (викладена письмово в довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни (крім малолітніх та/або неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації. | За наявності електронної інформаційної взаємодії між органом соціального захисту населення та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається. | Орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: У місячний строк

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі