Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензії на позашкільну освіту

Назва послуги

Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері позашкільної освіти

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Ліцензування закладу позашкільної освіти здійснюється у разі прийняття такого рішення засновником такого закладу. За ліцензією на освітню діяльність у сфері позашкільної освіти необхідно звернутися до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
15.07.2021 11:46
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація

Умови та випадки надання послуги

Ліцензування освітньої діяльності – це процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов.
Ліцензування освітньої діяльності може здійснюватися за рішенням засновника (засновників) закладу позашкільної освіти.Здобувач ліцензії – фізична особа – підприємець, яка провадить (провадитиме) освітню діяльність у сфері позашкільної освіти самостійно (без використання найманої праці), разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти подає:
1) копію документа, що посвідчує особу (сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання);
2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;
3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка;
5) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;
6) опис документів, що подаються фізичною особою – підприємцем, яка провадить (провадитиме) освітню діяльність у сфері позашкільної освіти самостійно (без використання найманої праці) для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, у двох примірниках.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення недостовірних даних в документах, Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, Наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про освіту” ст. 43, Закон України “Про позашкільну освіту” ст. 26, Постанова КМУ від 05.08.2015 №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” п. 5-1, Постанова КМУ від 19.07.2021 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” п. 75-76

Життєва подія

Професійна діяльність для бізнесу

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада створена при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності

Результати

Рішення про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, Відмова у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти | Письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, у тому числі щодо забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці | Копії документів, що засвідчують рівень освіти керівника закладу позашкільної освіти (для державних, комунальних закладів позашкільної освіти) / керівника філії закладу позашкільної освіти (для філій державних, комунальних закладів позашкільної освіти – у разі наявності філій) | Довідка про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи керівника закладу дошкільної освіти (для державних і комунальних закладів позашкільної освіти) | Копія особистої медичної книжки встановленого зразка керівника закладу позашкільної освіти (філії закладу позашкільної освіти – у разі наявності філії) / керівника структурного підрозділу іншої юридичної особи, що забезпечує здобуття позашкільної освіти/фізичної особи – підприємця або особи, найнятої фізичною особою – підприємцем, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу позашкільної освіти | Копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання (для фізичної особи – підприємця) | Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи – підприємця) | Інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) | Опис документів, що подаються фізичною особою – підприємцем, яка провадить (провадитиме) освітню діяльність у сфері позашкільної освіти самостійно (без використання найманої праці) для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, у двох примірниках

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі