Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Спеціальний дозвіл на користування надрами на геологічне вивчення бурштиноносних надр

Назва послуги

Надання спеціального дозволу на користування надрами на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ)

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

За видачею спеціального дозволу на користування надрами на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ) необхідно звернутися до Держгеонадр з заявою та переліком документів.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
09.06.2021 09:51
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна служба геології та надр України

Умови та випадки надання послуги

Переможець на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.
Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов’язується зареєструвати своє представництво протягом чотирьох місяців з дати підписання такого договору. Якщо переможцем аукціону є іноземна юридична особа, договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною укладається українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі наявності розбіжностей та спорів перевагу має версія договору, укладена українською мовою. У разі перемоги на аукціоні іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва, така іноземна юридична особа зобов’язана зареєструвати власне представництво на території України протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною. У такому разі відповідний договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною та наданий на його підставі спеціальний дозвіл на користування надрами повинні бути переоформлені на постійне представництво переможця аукціону-іноземної юридичної особи протягом десяти днів з дня надсилання переможцем аукціону – іноземною юридичною особою відповідного запиту Держгеонадрам. Переможець протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною сплачує до державного бюджету кошти в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском. Після сплати до державного бюджету коштів в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском Держгеонадра через особистий кабінет підтверджують факт здійснення переможцем оплати за цим договором та завершують торги. Видача дозволу та угоди про умови користування надрами здійснюється протягом 30 робочих днів відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу (у разі укладення договору з відкладальною обставиною – протягом 30 календарних днів з дня її настання) за результатами аукціону на підставі звернення переможця в приміщенні Держгеонадр переможцю або його представнику, уповноваженому на підписання угоди про умови користування надрами та отримання дозволу та угоди.
Пересилання оригіналу дозволу та угоди про умови користування надрами засобами поштового зв’язку не допускається.

Підстави для відмови у наданні послуги

У випадку визнання переможцем іншого учасника аукціону, Письмове повідомлення переможця аукціону до Держгеонадра про відмову від отримання дозволу., У разі коли переможець у строк, визначений абзацом першим пункту 33 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, не з’явився для отримання дозволу або відмовився від підписання угоди про умови користування надрами, Непідписання протоколу у строки, передбачені пунктом 27 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, Отримання відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною висновку з оцінки впливу на довкілля з обґрунтуванням недопустимості провадження планованої діяльності, Непроведення реєстрації власного представництва на території України переможця аукціону – іноземної юридичної особи відповідно до вимог договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною є підставою для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами та/або його анулюванням в установленому законодавством порядку, Невнесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском та/або вартості геологічної інформації, та/або вартості пакета аукціонної документації, та/або винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні, Відмова переможця аукціону від підписання договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною чи не підписання такого договору в установлені строки

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс “Про надра” глава 2, Закон України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” статті 11, 12, 13, Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” статті 9, 10, 11, Закон України “Про адміністративні послуги” стаття 9, Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” статті 4, 4-1, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин” Пункт 7, 9, 10, Постанова КМУ від 30.05.2011 №615 “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” Порядок, Постанова КМУ від 07.11.2018 №939 “Питання розпорядження геологічною інформацією” Пункт 10, Постанова КМУ від 23.09.2021 №993 “Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами” пункти 1-38 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Життєва подія

Використання землі та екологічна безпека

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Дозвіл на користування надрами, Відмова у наданні дозволу на користування надрами

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява (у випадку номінування ділянки), яка має містити повне найменування суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ, мету та вид користування надрами, вид корисних копалин, назву ділянки надр, місцезнаходження ділянки надр відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив’язка на місцевості), строк дії дозволу, географічні координати ділянки надр (водозабірних споруд – для підземних вод) | З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів фізична особа – підприємець надає такі дані: копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, – копію паспорта із відміткою); адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок; заяву в довільній формі про непоширення на заявника – фізичну особу – підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону | З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів юридична особа надає такі дані: найменування; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу; реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернуто гарантійний внесок; заяву в довільній формі про непоширення на заявника – юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону | З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів іноземна юридична особа надає такі дані: найменування іноземної юридичної особи, зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи (за наявності); місцезнаходження юридичної особи; код зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності); прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу; заяву в довільній формі про непоширення на заявника – іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону; реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок | Лист (у випадку ініціювання ділянки надр для виставлення на аукціон) який має містити повне найменування суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ, мету та вид користування надрами, вид корисних копалин, назву ділянки надр, місцезнаходження ділянки надр відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив’язка на місцевості), строк дії дозволу, географічні координати ділянки надр (водозабірних споруд – для підземних вод) | Заявка для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в особистому кабінеті заявника, у якій обов’язково зазначається реєстраційний номер лота, щодо якого вона подається | Оглядова карта та ситуаційний план, каталог географічних координат кутових точок, (програма робіт) та, у разі наявності, інформаційна довідка щодо підготовленості об’єкта до виставлення на аукціон ДНВП “Геоінформ України” | Пояснювальна записка

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Особисто, Представник заявника: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі