Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ)

Назва послуги

Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ)

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Спеціальний дозвіл на користування надрами — це документ, що видається Державною службою геології та надр України і засвідчує право юридичної чи фізичної особи на користування надрами з метою видобування корисних копалин. Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник повинен звернутися до дозвільного органу із заявою та необхідними документами.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
25.05.2021 11:31
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна служба геології та надр України

Умови та випадки надання послуги

Без проведення аукціону дозвіл надається у разі, зокрема, видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів та з інших підстав визначених пунктом 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.201 № 615.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення у поданих документах недостовірних даних, Наявність інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні, Подання заявником документів не в повному обсязі, Відмова органів, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, у погодженні надання надр у користування, Наявність зауважень Міндовкілля щодо надання дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 24 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, Невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс Кодекс України про надра глава 2, Закон України “Про нафту і газ” розділ IV, Закон України “Про газ (метан) вугільних родовищ” стаття 13, Закон України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” стаття 11, 12 розділу ІІ

Життєва подія

Інше (інша бізнес подія)

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Державна служба геології та надр України

Результати

Надання спеціального дозволу на користування надрами, Відмова у наданні спеціального дозволу на користування надрами

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону | Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) | Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру | Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр | Оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000) | План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі | Пояснювальна записка з характеристикою об’єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства | Програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності (для підприємств, які розпочинають розробку родовища) | Результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод) | Копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії України по запасах корисних копалин комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів | Ситуаційний план | Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками | Завірена заявником копія висновку з оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” | Структурна карта (для родовищ нафти і газу)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 20 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі