Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор

Назва послуги

Видача ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з надання послуг у сфері азартних ігор, їй необхідно отримати ліцензію. Для цього потрібно звернутись до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з відповідним пакетом документів та сплатити встановлену вартість такої ліцензії.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
06.04.2021 05:25
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

Умови та випадки надання послуги

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:- нарочно;- поштовим відправленням з описом вкладення;- в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за встановленою формою та перелік документів.Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами.У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються). Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу. Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

Підстави для відмови у наданні послуги

Встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України, Наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, Неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника, Недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, Встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, Наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” ст. 45, Постанова КМУ від 23.09.2020 №891 “Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей”, Постанова КМУ від 31.03.2021 №300 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор”

Життєва подія

Господарська діяльність

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Видача ліцензії

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява | Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії | Два примірники опису документів за формою https://bit.ly/3vtLsfb | Засвідчені копії установчих документів заявника | Інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб | Інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України | Оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа | Оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про
відсутність судимості в Україні та державі громадянства
керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено
обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної
участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії за
злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності,
злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини
у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної
з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в
установленому законом порядку | Інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним
особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена
відповідно до Закону України “Про санкції” | Інформація про те, що керівники, головний бухгалтер або особа,
на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку,
власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію, що дає
можливість зробити висновок про відсутність встановлених
протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено
спеціальним законом, що регулює діяльність суб’єкта первинного
фінансового моніторингу) компетентними органами або судом
порушень вимог законодавства про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, законодавства про фінансові послуги та
законодавства про запобігання корупції, та не є громадянами
держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або
визнаної державою-агресором по відношенню до України | Інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або
державою-агресором по відношенню до України | Інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у
сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу | Інформація про структуру власності здобувача ліцензії, який є юридичною особою, та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта
громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: ; ; Online: https://gc.gov.ua/ua/Litsenziini-reiestry.html, Представник заявника: ; ; Online: https://gc.gov.ua/ua/Litsenziini-reiestry.html

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі