Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Допомога по частковому безробіттю на період карантину

Назва послуги

Надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

У разі втрати працівниками заробітної плати на період карантину, центром зайнятості надається допомога по частковому безробіттю. Виплата працівникам такої допомоги здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
18.03.2021 12:55
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державний центр зайнятості, Обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, Територіальні органи Державного центру зайнятості

Умови та випадки надання послуги

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центром зайнятості застрахованим особам, зокрема працівникам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини, в тому числі тим, які в період карантину, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину отримують оплату часу простою, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, у разі втрати ними частини заробітної плати або доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності.Право на допомогу не мають працівники, які отримують пенсію або працюють у роботодавця за сумісництвом, а також працівники, які отримують оплату часу простою.Допомога надається у разі сплати роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності.Виплата працівникові або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем або територіальним органом центру зайнятості, з першого дня скорочення тривалості їхнього робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше строку, визначеного порядком надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, затвердженим Кабінетом Міністрів України.Алгоритм дій для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину :1. Роботодавець, фізична особа-підприємець протягом 90 календарних днів з дня зупинення/скорочення діяльності звертається до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску;2. Подає необхідний пакет документів у зручний для нього спосіб: до центру зайнятості; поштовим відправленням; на e-mail центру зайнятості (у форматі скан-копії);3. Протягом 3 робочих днів центр зайнятості перевіряє наданий пакет документів на відповідність та відсутність помилок. У разі виявлення помилок повідомляє роботодавця або фізичну особу-підприємця, які мають право надати новий виправлений документ;4. Протягом 3 робочів днів відповідний обласний центр зайнятості чи Київський міський центр зайнятості приймає рішення щодо надання допомоги;5. Протягом 3 робочих днів з дня ухвалення позитивного рішення центр зайнятості укладає договір з роботодавцем про надання допомоги (не застосовується до фізичних осіб-підприємців);6. Щомісяця роботодавець надає центру зайнятості відомості про осіб, у яких виникло право на допомогу. Фізична особа-підприємець, який є застрахованою особою, надає центру зайнятості відомості відповідно до додатка 5 Порядку. Центр зайнятості протягом 3 робочих днів після отримання коштів на свій рахунок переказує їх роботодавцю або переказує фізичній особі-підприємцю.7. Роботодавець виплачує працівникам кошти у строк не більше 3 робочих дні після їх надходження за окремою платіжною відомістю.

Підстави для відмови у наданні послуги

Надання заявником помилкових або недостовірних відомостей, Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про зайнятість населення” част 9 статті 47-1, Постанова КМУ від 22.04.2020 №306 “Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″22.04.2020 по тексту

Життєва подія

Інше (інша бізнес подія)

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю, Рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява в довільній формі | Засвідчену роботодавцем/фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності | Відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2020-%D0%BF#n8, або анологічні відомості фізичної особи – підприємеця | Довідка про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, подану роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 3 дні (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі