Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами

Назва послуги

Видача довідки про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Якщо протягом строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами не було здійснено усиновлення, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку із заявою про продовження строку дії зазначеного висновку про можливість бути усиновлювачами.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
05.03.2021 09:25
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Умови та випадки надання послуги

Якщо протягом строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами кандидати в усиновлювачі не здійснили усиновлення, вони можуть звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку із заявою про продовження строку дії зазначеного висновку про можливість бути усиновлювачами. Заява подається кандидатами в усиновлювачі не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення одного року з дати видачі висновку. До заяви додаються документи, зазначені переліку.Служба у справах дітей перевіряє подані документи, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників та готує довідку про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або в разі виявлення обставин, що унеможливлюють усиновлення, письмово повідомляє заявників про відмову у продовженні зазначеного строку. Документи, подані кандидатами в усиновлювачі, пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби у справах дітей, повертаються заявникам.Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами продовжується не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку його дії, що підтверджується видачею довідки про продовження строку дії такого висновку. У разі коли такий строк не продовжується, кандидатам в усиновлювачі повідомляється про відмову у продовженні строку дії такого висновку.Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами або повідомлення про відмову у продовженні зазначеного строку оформляється на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником та засвідчується печаткою.

Підстави для відмови у наданні послуги

Заявники вже перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі в одній із служб у справах дітей, Під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або у процесі вивчення їх документів виявлено обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини, Різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш як 15 років, Подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 22 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, Заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами з підстав, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України, У житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини, Сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї з урахуванням дітей, які усиновлюються менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум, У поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку, Заявники, крім родичів дитини, її опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, відмовилися пройти або не пройшли підготовку з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що підтверджується довідкою, Заявники відмовились від підписання акта, передбаченого пунктом 23 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, Житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Постанова КМУ від 08.10.2008 №905 “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” ст. 27

Життєва подія

Сімейні відносини

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами, Повідомлення про відмову у продовженні строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами | Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС | Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС | Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством | Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням | Копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі | Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу | Висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF#n621 | Довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами продовжується не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку його дії: 5 днів (робочі)

Вартості надання

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами продовжується не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку його дії: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі