Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Підтвердження кваліфікації результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

Назва послуги

Видача направлення на підтвердження кваліфікації результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

За допомогою неформального навчання працівники мають змогу підтвердити свою компетенцію, набути нові професійні знання, уміння і навички та отримати документ державного зразка – свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання. Відповідний територіальний орган Державної служби зайнятості видає особі не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання нею всіх необхідних документів направлення на підтвердження такої кваліфікації.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
16.02.2021 07:45
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, Територіальні органи Державного центру зайнятості

Умови та випадки надання послуги

Підтвердження кваліфікації здійснюється за робітничими професіями, які наведені в Національному класифікаторі України ДК 003 “Класифікатор професій”Організація роботи з підтвердження кваліфікації здійснюється Державною службою зайнятості та її територіальними органами. Відповідний територіальний орган Державної служби зайнятості видає особі, яка виявила бажання підтвердити кваліфікацію, анкету самооцінювання за обраною нею робітничою професією, та інформує її про:1) вимоги до кваліфікаційного рівня такої робітничої професії (вимоги кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи);2) критерії оцінювання;3) процедуру підтвердження кваліфікації;4) суб’єкти підтвердження, що здійснюють підтвердження кваліфікації за такою робітничою професією, графік та орієнтовну вартість підтвердження кваліфікації.За результатами заповнення анкети самооцінювання особа подає територіальному органові заяву про підтвердження кваліфікації, у якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи і посада (за наявності), назва професії та кваліфікаційний рівень, на який вона претендує, стаж роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи), найменування суб’єкта підтвердження, який обрала особа. До заяви додаються необхідні документи.Посадова особа територіального органу робить копії з оригіналів документів у присутності особи, яка їх подала. Оригінали таких документів повертаються особі.Територіальний орган видає особі не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання нею необхідних документів направлення на підтвердження кваліфікації за формою, встановленою Мінекономіки. У разі подання особою таких документів не в повному обсязі направлення не видається.Для підтвердження кваліфікації особа звертається до суб’єкта підтвердження та подає направлення і документи. Для забезпечення підтвердження кваліфікації суб’єкт підтвердження утворює комісію в порядку, визначеному Мінекономіки та МОН за погодженням із спільними представницькими органами.
Підтвердження кваліфікації здійснюється за результатами визначення рівня професійних знань, умінь і навичок особи із застосуванням засобів вимірювання та критеріїв оцінювання. Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання, форма та порядок видачі якого встановлюються Мінекономіки за погодженням з МОН та спільними представницькими органами.

Підстави для відмови у наданні послуги

Документи подані не в повному обсязі

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про професійний розвиток працівників” ст. 14, Постанова КМУ від 15.05.2013 №340 “Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями” по тексту, Наказ ЦОВВ від 17.07.2014 №477 “Про затвердження Порядку видачі та форм документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями” по тексту

Життєва подія

Незалежна професійна діяльність

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Видача направлення на підтвердження кваліфікації, Відмова у видачі направлення на підтвердження кваліфікації

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про підтвердження кваліфікації | Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання (для іммігранта, іноземця або особи без громадянства, яка постійно проживає в Україні); посвідчення біженця (для біженця); посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні (для таких осіб) | Копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності) | Копії документа, що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи) | Оригінал документа про освіту (за наявності) | Одна фотокартка розміром 3х4 сантиметри | Медична довідка (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/о; особова медична книжка (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями у сфері торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості); медична довідка про можливість виконання робіт за професією, пов’язаною з роботами з підвищеною небезпекою, та відповідні довідки, видані наркологом і психіатром (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями, пов’язаними з роботами з підвищеною небезпекою) | Лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 8 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі