Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (за видом торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Назва послуги

Видача свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (за видом професійної діяльності – торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Об’єднання професійних учасників фондового ринку може об’єднувати учасників, які здійснюють діяльність на фондовому ринку, і має бути зареєстрованим. У результаті реєстрації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видає свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
28.12.2020 15:15
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Умови та випадки надання послуги

Усі документи, що складаються заявником (крім напрямів здійснення саморегулювання та документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об’єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника об’єднання. Зазначені вимоги не стосуються договорів на користування приміщенням і фінансової звітності та документів, які видаються або погоджуються органами державної влади.Рішення загальних зборів членів об’єднання професійних учасників фондового ринку щодо реєстрації його як СРО за відповідним видом професійної діяльності не може за датою складання бути раніше засідання останніх загальних зборів об’єднання.

Підстави для відмови у наданні послуги

Відсутність документів, необхідних для реєстрації об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, Невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства, Невиконання вимог пункту 4 глави 1 розділу ІІІ Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку від 27.12.2012 р. № 1925.

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” п. 3, 4 ст. 48, Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” п. 14, 14-1 частини другої ст. 7, Постанова КМУ від 26.10.2011 №1097 “Деякі питання надання Національною комісією цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг” п. 3 додатку, Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 №1925 “Про затвердження Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку” п. 1-12 глави 1 розділу ІІІ

Життєва подія

Діяльність у сфері фінансових послуг або страхування

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку.

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява ОПУ про видачу свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності | Затверджені загальними зборами напрями здійснення саморегулювання на найближчі 2 роки | Копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника | Довідка щодо відповідності площі приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі | Копія рішення контролюючого органу про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій | Оригінали або копії затверджених внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом заявника функцій, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника | Річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за попередній рік, що передує даті подання документів, з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім об’єднань, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та випадків, коли річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) була подана до НКЦПФР | Фінансова звітність за останній квартал, що передує даті подання документів, разом із звітом аудитора (звітом незалежного аудитора) щодо огляду проміжної фінансової звітності з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім кварталом, що передує даті подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) за цей рік) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) | Копія рішення загальних зборів членів ОПУ за відповідним видом професійної діяльності щодо реєстрації його як СРО | Перелік професійних учасників фондового ринку – членів об’єднання, які провадять вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ подало документи на отримання статусу СРО | Довідка про сертифікованих осіб заявника за відповідним видом діяльності | Витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника та заступників керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника стажу роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО, засвідчені в установленому законодавством порядку. | Довідка про бездоганну ділову репутацію керівника, заступника(ів) керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов’язаності відносинами контролю з членами заявника | Відомості про накладені на заявника санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви | Довідка щодо наявності на балансі заявника комп’ютерної техніки та металевих шаф, складена в довільній формі | Копії документів, що підтверджують членство професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію з відповідного виду професійної діяльності, в об’єднанні за тим видом професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ має намір отримати статус СРО, та засвідчили свою згоду на вступ до об’єднання, подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач) | Оригінал платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію об’єднання з відміткою банку про його прийняття (копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи заявника

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: 3300.0 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі