Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Сертифікат на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг

Назва послуги

Прийняття рішення про видачу сертифіката на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Документом, що підтверджує факт володіння особою знаннями, вміннями і практичними навичками, необхідними для провадження діяльності аудитором безпеки автомобільних доріг, є сертифікат, виданий органом сертифікації. Для його отримання потрібно звернутись до органу сертифікації з відповідним пакетом документів.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
02.01.2021 17:02
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Орган сертифікації

Умови та випадки надання послуги

Сертифікація здійснюється первинна та повторна. Первинну сертифікацію передбачено для осіб, які проходять процедуру сертифікації вперше. Повторну сертифікацію передбачено з метою здійснення сертифікації для осіб, які мають сертифікат за результатами здійснення первинної сертифікації, строк дії якого закінчується/закінчився.У разі відсутності трудової книжки, яку потрібно додати до заяви, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.У разі зміни відомостей, зазначених у поданих документах, особа зобов’язана протягом десяти робочих днів письмово повідомити про це органу сертифікації. До такого повідомлення додаються копії відповідних документів. Заява разом з іншими документами приймається за описом, копія якого видається особі з відміткою про дату прийняття документів або відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.Процедура здійснення сертифікації повинна бути завершена у строк не більш як 60 днів – для первинної сертифікації та 30 днів – для повторної з моменту подання особою документів до органу сертифікації.Підтвердження відповідності професійних знань, вмінь і навичок особи проводиться шляхом складення іспиту із кратною двом кількістю письмових завдань у формі тестування або письмових відповідей на запитання, або розв’язання практичних завдань у письмовій формі. Відповідність професійних знань, вмінь і навичок особи підтверджується наданням нею правильних відповідей на більше половини поставлених на іспиті завдань, за результатами чого органом сертифікації приймається рішення про видачу такій особі сертифіката.

Підстави для відмови у наданні послуги

Подання недостовірної інформації, Неподання або подання не в повному обсязі документів

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про автомобільні дороги” ст. 51, Постанова КМУ від 23.12.2020 №1316 “Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг”

Життєва подія

Незалежна професійна діяльність

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення про видачу сертифіката на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг, Сертифікат на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг, Рішення про відмову у видачі сертифіката на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява | Копія паспорта громадянина України (для непрацюючої малозабезпеченої особи) | Копія (копії) документа (документів) про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ступенем вищої освіти) бакалавр, спеціаліст або магістр за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” | Копія (копії) трудової книжки, що підтверджує стаж роботи з проектування автомобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього руху не менш як три роки | Копія документа про підвищення кваліфікації з питань проведення аудиту та/або перевірки безпеки автомобільних доріг за відповідними програмами

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Прийняття рішення про здійснення сертифікації або про відмову в її здійсненні: 10 днів (календарні)

Вартості надання

Прийняття рішення про здійснення сертифікації або про відмову в її здійсненні: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі