Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Взяття на постійний консульський облік

Назва послуги

Взяття на постійний консульський облік

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Громадянам України, які оформили документи для виїзду за кордон на постійне проживання необхідно стати на постійний консульський облік. Для взяття на постійний консульський облік до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання за кордоном подаються заява та необхідні документи. Про перебування на консульському обліку закордонними дипломатичними установами України видається довідка.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
18.12.2020 12:30
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Закордонні дипломатичні установи України

Умови та випадки надання послуги

На постійний консульський облік приймаються громадяни України, які оформили в установленому законодавством порядку документи для виїзду за кордон на постійне проживання за кордон або документи для залишення на постійне проживання за кордоном. Для взяття на постійний консульський облік до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання за кордоном подається заява та необхідний перелік документів.Про перебування на консульському обліку та зняття з консульського обліку закордонними дипломатичними установами України видаються довідки. За взяття на консульський облік, крім взяття на консульський облік дітей віком до 16 років, усиновлених дітей та пред’явників дипломатичних або службових паспортів України, справляється консульський збір у порядку та розмірі, встановленому МЗС.Строк перебування на постійному консульському обліку необмежений. Особа, яка перебуває на постійному консульському обліку, зобов’язана кожні десять років звертатися до закордонної дипломатичної установи України для актуалізації даних про себе. Актуалізація даних, що містяться в обліковій картці, відбувається шляхом подання заяви довільної форми.
Невиконання громадянином України, який перебуває на постійному консульському обліку, обов’язку щодо актуалізації даних є підставою для зняття з консульського обліку.

Підстави для відмови у наданні послуги

Особа, яка приймається на консульський облік, не є громадянином України, Стосовно взяття на облік звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники, що не мають документального підтвердження своїх повноважень, Документи або інформація, необхідні для взяття на консульський облік, надані не в повному обсязі, або надані документи є недійсними

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2020-%D0%BF#n55
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” ч. 4 ст. 11, Постанова КМУ від 29.01.2020 №85 “Деякі питання обліку громадян України, які проживають за межами України” п. 5, 12, Наказ ЦОВВ від 23.04.2018 №182 “Про затвердження Положення про консульський збір України та Інструкції про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України” увесь

Життєва подія

Імміграція та захист в Україні

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення про відмову у взятті на консульський облік, Довідка про перебування на консульському обліку, Взяття на постійний консульський облік

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява особи, яка досягла 16-річного віку | Одна фотокартка розміром 10 × 15 см. (зображення обличчя – 70% загальної площі фото, білий фон) | Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім’я особи, яка приймається на консульський облік, а також копія сторінки даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон | Копія сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою, що підтверджує факт оформлення в установленому законодавством порядку документів для виїзду за кордон на постійне проживання або документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово | Копія документа, до якого внесена інформація про місце народження особи (паспорта громадянина України, свідоцтва про народження, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини) | Копія виданого компетентними органами іноземної держави дозволу, що дає право на проживання в такій іноземній державі (у разі наявності) | Копія документа, виданого компетентними органами іноземної держави, що підтверджує адресу місця проживання або перебування громадянина України на території іноземної держави, яка належить до консульського округу закордонної дипломатичної установи України, до якої подається заява про взяття на консульський облік | Оригінал документа про сплату консульського збору | Оригінал та копія паспортного документа законного представника (паспортного документа іноземця, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта України, дипломатичного паспорта України) та документів, що підтверджують повноваження законного представника особи, яка приймається на облік (подаються у разі взяття на облік особи яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною) | Копія рішення органу опіки та піклування про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування | Витяг з електронної обліково-статистичної картки дитини (якщо рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не приймалось)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2020-%D0%BF#n55, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2020-%D0%BF#n55

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2020-%D0%BF#n55, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2020-%D0%BF#n55

Строки надання

В терміновому порядку консульський збір справляється у подвійному розмірі: 5 днів (робочі); Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

В терміновому порядку консульський збір справляється у подвійному розмірі: 36.0 EUR; Звичайне надання: 18.0 EUR

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі