Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Дозвіл на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу

Назва послуги

Надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Незалежний фінансовий посередник набуває право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу після отримання відповідного дозволу та внесення його до реєстру фінансових гарантів. Для отримання дозволу потрібно звернутись до Державної митної служби з відповідним пакетом документів.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
18.12.2020 12:50
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна митна служба України

Умови та випадки надання послуги

Документи для отримання дозволу можуть бути подані Держмитслужбі одним з таких способів:1) безпосередньо уповноваженою особою незалежного фінансового посередника (з пред’явленням документа, що посвідчує таку особу, та документа (копії, засвідченої нотаріально), що засвідчує її повноваження);2) поштовим відправленням з описом вкладення;3) в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.Документи викладаються державною мовою та підписуються керівником незалежного фінансового посередника або іншою уповноваженою на це особою.Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються для отримання дозволу, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних незалежного фінансового посередника).Держмитслужба протягом 30 днів з дня реєстрації документів здійснює їх попередній розгляд, за результатами якого приймає рішення про проведення оцінки відповідності незалежного фінансового посередника умовам надання дозволу або про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, із зазначенням причин прийняття такого рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, викладених в однозначній, зрозумілій та достатній для виконання незалежним фінансовим посередником формі. Зазначені рішення набирають чинності з дня їх прийняття.Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання дозволу без розгляду, незалежний фінансовий посередник може повторно подати заяву про отримання дозволу.У разі повторного подання незалежним фінансовим посередником заяви про отримання дозволу до такої заяви додаються лише ті документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи зберегли свою актуальність, тобто є достовірними, а зазначені у них дані відповідають умовам надання дозволу.Строк прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову у видачі дозволу не повинен перевищувати 120 днів з дня реєстрації документів, визначених пунктом 8 цього Порядку. Дозвіл діє безстроково.Дозвіл оформлюється Держмитслужбою в електронному вигляді шляхом внесення запису про видачу дозволу в Реєстр фінансових гарантів. За зверненням незалежного фінансового посередника Держмитслужба видає виписку з Реєстру фінансових гарантів. Виписка з Реєстру фінансових гарантів видається безпосередньо керівнику незалежного фінансового посередника або уповноваженій ним особі чи надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення недостовірності даних у документах, поданих незалежним фінансовим посередником. Виявленням недостовірності даних у документах є встановлення наявності розбіжності між даними у документах та фактичними відомостями щодо незалежного фінансового посередника на момент подання документів, Встановлення невідповідності незалежного фінансового посередника умовам, визначеним пунктом 2 частини першої, частинами другою і третьою статті 29 Закону України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи”

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи” ч. 4 ст. 29, Постанова КМУ від 08.07.2020 №619 “Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників”

Життєва подія

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення про видачу дозволу, Рішення про відмову у видачі дозволу

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання дозволу за формою згідно з додатком 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/81/f496949n321.doc | Анкету керівника та за наявності головного бухгалтера незалежного фінансового посередника (заповнюється окремо керівником та головним бухгалтером незалежного фінансового посередника) за формою згідно з додатком 2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/81/f496949n322.doc | Аудиторський висновок за три попередніх звітних роки та поточний рік | Внутрішні правила надання послуг з видачі фінансових гарантій | Оборотно-сальдова відомість за кожний квартал за три попередніх звітних роки та поточний рік | Примірні договори про надання послуг з видачі фінансових гарантій | Фінансова звітність за три попередніх звітних роки та проміжну фінансову звітність за поточний рік, складену відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану або модифіковану думку із застереженням в аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 120 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі