Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів

Назва послуги

Проведення процедури визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Громадяни України, які здобули в іноземних вищих навчальних закладах наукові ступені, які на території України претендують на продовження навчання, на посади наукових чи науково-педагогічних працівників та на набуття прав на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників, повинні звернутись до Міністерства освіти і науки України з метою визнання наукового ступеню.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
14.12.2020 12:58
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство освіти і науки України

Умови та випадки надання послуги

Міністерство освіти і науки України проводить процедуру визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів громадянами України, які на території України претендують на продовження навчання, на посади наукових чи науково-педагогічних працівників та на набуття прав на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників.Процедура визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів проводиться Міністерством освіти і науки України за особистою заявою вченого, у якій:вказуються найменування іноземного вищого навчального закладу або наукової установи, в якому (якій) здобуто науковий ступінь, і дата захисту;зазначається, що до атестаційної справи включено документи з метою визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня з використанням таких категорій персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, освіта, спеціальність, кваліфікація.Для проведення процедури визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів Міністерство освіти і науки України:встановлює співвіднесення здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів з рівнями вищої освіти України;звертається до відповідних офіційних органів інших держав щодо достовірності та правомірності видачі поданих для визнання документів про присудження наукових ступенів або використовує інформацію, наведену у національних офіційних джерелах (реєстри органів акредитації/забезпечення якості освіти, міністерств освіти, асоціацій агенцій з акредитацій/забезпечення якості освіти, офіційні національні публікації про освітню систему), або у міжнародних офіційних джерелах (веб-сайти визнаних міжнародних організацій, веб-сайти мереж оцінювачів дипломів).Після отримання підтвердження автентичності поданого для визнання диплома про науковий ступінь та правомірності проведення захисту в іноземному вищому навчальному закладі з метою підготовки висновку щодо наукової і практичної цінності дисертації протягом десяти робочих днів дисертація та атестаційна справа надсилаються до вищого навчального закладу або наукової установи, де функціонує спеціалізована вчена рада зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, або працюють доктори наук, доктори філософії (кандидати наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, та є штатними фахівцями цього вищого навчального закладу або наукової установи.Визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах, що входять до академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities (ARWU), наукових ступенів проводиться без підготовки висновку щодо наукової і практичної цінності дисертації.Вищий навчальний заклад або наукова установа розглядає дисертацію вченого, надіслану разом з атестаційною справою для визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня, протягом двох місяців за участю одного з органів:спеціалізованої вченої ради, що функціонує у цьому вищому навчальному закладі або науковій установі, зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь;структурного підрозділу цього вищого навчального закладу або наукової установи, де працюють доктори наук, доктори філософії (кандидати наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, та є штатними фахівцями цього вищого навчального закладу або наукової установи.

Підстави для відмови у наданні послуги

Подання документів, що містять недостовірні відомості

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про освіту” ст. 64, Постанова КМУ від 24.07.2013 №567 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів” п. 37, 38, Наказ ЦОВВ від 05.08.2016 №952 “Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів”

Життєва подія

Незалежна професійна діяльність

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Міністерство освіти і науки України

Результати

Рішення про визнання/відмову у визнанні здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня, Рішення про видачу/відмову у видачі Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь

Документи, необхідні для отримання послуги

Особиста заява вченого (у довільній формі) про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня | Автореферат дисертації (наукових досягнень) доктора філософії (кандидатської дисертації) при визнанні здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня доктора наук | Автореферат іноземною мовою та його переклад державною мовою, засвідчений підписом вченого | Копія диплома про науковий ступінь, здобутий в іноземному вищому навчальному закладі, який підлягає визнанню, та його переклад державною мовою, засвідчений нотаріально | Копія документа про зміну імені у разі зміни вченим імені | Копія першої сторінки паспорта або копія документа, що посвідчує особу (в разі необхідності) | Один примірник дисертації (наукових досягнень), переплетений і підписаний вченим на титульному аркуші, у паперовому та електронному вигляді | Паперовий примірник анотації дисертації державною мовою, засвідчений його підписом, та його електронний примірник (якщо законодавством держави, у вищому навчальному закладі якої вчений здобув науковий ступінь, не передбачено друкування автореферату)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: У місячний строк

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі