Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Переоформлення ліцензії на проводове мовлення

Назва послуги

Переоформлення ліцензії на проводове мовлення

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Проводове мовлення має здійснюватися за наявності ліцензії. У разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, її потрібно переоформити. Ліцензіат подає заяву та копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін до ліцензії Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення і після сплати ним ліцензійного збору отримує переоформлену ліцензію.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
08.12.2020 12:29
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Умови та випадки надання послуги

Для переоформлення ліцензії на мовлення протягом строків, визначених статтею 35 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” ліцензіат подає заяву про переоформлення ліцензії, до якої додаються завірені в установленому порядку копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін.Підставами для переоформлення ліцензії на мовлення можуть бути:а) зміна організаційно-правової форми та умов діяльності ліцензіата;б) наміри ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення та внести відповідні зміни до умов ліцензії;в) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення;г) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку з переходом на суспільне телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”;ґ) зміна відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника.У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником копіями, що підтверджують зміну. До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін.За результатами розгляду заяви про переоформлення ліцензії Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення протягом строків, визначених статтею 35 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, з дня надходження цієї заяви приймає рішення: про переоформлення ліцензії; про залишення заяви без розгляду, про що протягом семи робочих днів після ухвалення рішення повідомляє заявника у письмовій формі з викладенням причин.Переоформлена ліцензія видається заявнику не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про переоформлення ліцензії. Плата за переоформлення ліцензії здійснюється відповідно до статті 31 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.Заява про переоформлення ліцензії у зв’язку з намірами ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження. За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії або про відмову у внесенні змін до ліцензії.Заява про переоформлення ліцензії у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження.За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії.Переоформлена ліцензія на мовлення видається ліцензіату не пізніше ніж через 10 днів після прийняття Національною радою відповідного рішення за умови внесення ним сплати за переоформлення ліцензії. Строк дії переоформленої ліцензії на мовлення не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлювалася.У разі переоформлення ліцензії на мовлення Національна рада приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.При видачі переоформленої ліцензії попередня ліцензія на мовлення вилучається.

Підстави для відмови у наданні послуги

Зміни у складі засновників (співзасновників) та/або власників (співвласників) суперечать вимогам статей 8, 12 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, Пропозиції заявника щодо внесення змін до програмної концепції мовлення не відповідають вимогам Плану розвитку

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про телебачення і радіомовлення” ст. 35, Постанова КМУ від 13.04.2011 №412 “Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги”

Життєва подія

Інше (інша бізнес подія)

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Переоформлення ліцензії на проводове мовлення, Залишення заяви без розгляду, Відмова у переоформленні ліцензії

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про переоформлення ліцензії | Копії документів, що підтверджують наявність змін | Відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 20 днів (робочі); Заява про переоформлення ліцензії у зв’язку з намірами змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення чи у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення: У місячний строк

Вартості надання

Звичайне надання: ; Заява про переоформлення ліцензії у зв’язку з намірами змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення чи у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі