Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування для виїзду за кордон на відпочинок та оздоровлення

Назва послуги

Підтвердження статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування для виїзду за кордон на відпочинок та оздоровлення

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для виїзду за кордон на відпочинок та оздоровлення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, потрібно підтвердити статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Для цього потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги із необхідними документами.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
13.08.2020 11:20
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей обласної і Київської міської держадміністрації

Умови та випадки надання послуги

Служба у справах дітей обласної і Київської міської держадміністрації підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, і надсилає відповідну інформацію Мінсоцполітики, також веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виїжджають на відпочинок та оздоровлення за кордон.Інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виїхали на відпочинок та оздоровлення за кордон, вноситься до банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.Для отримання послуги подаються такі документи:1. Нотаріально засвідчена копія договору про надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей і запрошення українською мовою та мовою держави, до якої виїжджає група дітей2. Нотаріально засвідчені копії установчих документів організатора і витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про його реєстрацію3. Опис маршруту від місця постійного проживання до місця відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку, в якому зазначаються види транспорту, час перебування у дорозі, місця і тривалість транзитних зупинок та умови харчування протягом шляху прямування, місце збору групи дітей, контактні дані особи, відповідальної за перевезення дітей до місця збору групи4. Довідки про стан здоров’я кожної дитини за встановленою формою (у разі коли виїзд дітей за кордон здійснюється у країну з особливими кліматичними умовами, організатор поїздки вживає додаткових медичних заходів (щеплення, вакцинація тощо), що підтверджується відповідною медичною довідкою)5. Копії документів, що підтверджують гарантії забезпечення перевезення групи дітей організатором, зокрема: у разі перевезення дітей з використанням автотранспортних засобів – договір із транспортним підприємством, що має ліцензію на право здійснювати міжнародні перевезення пасажирів; підтвердження бронювання місць; гарантійний лист іноземного перевізника, посвідчення водія, документ щодо технічного стану транспортного засобу; у разі перевезення групи дітей повітряним або залізничним шляхом – підтвердження бронювання місць6. Копія міжнародного страхового полісу медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей та осіб, що супроводжують дітей і на яких покладається відповідальність за життя та здоров’я дітей і повернення їх в Україну, що забезпечує відшкодування всіх можливих витрат у разі виникнення потреби в наданні медичної допомоги в державі перебування, під час перевезення дітей від місця проживання до місця відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку, а також копія договору страхування із перекладом істотних умов такого договору та страхового поліса, що засвідчується в установленому порядку7. Нотаріально завірена згода обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон та її копія, що завіряється організатором8. Оригінал наказу організатора про призначення супроводжуючих осіб, на яких покладається відповідальність за життя та здоров’я дітей і повернення їх в Україну. Із числа супроводжуючих призначається керівник групи, а у разі перевезення групи наземними транспортними засобами – медичний працівник, кваліфікація якого підтверджується відповідним записом у трудовій книжці та документом про фахову освіту (копія завіряється організатором). Керівником групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, може бути призначена особа, яка має досвід роботи з дітьми не менше ніж три роки. Організатор зобов’язаний забезпечити супроводження групи перекладачем відповідно до мови країни перебування протягом усього періоду відпочинку та оздоровлення дітей. Кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 15 дітей. У разі коли перевезення здійснюється повітряним шляхом, кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 25 дітей9. Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, телефон батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів), навчальний заклад, у якому дитина навчається (утримується), номер проїзного документа дитини. У разі коли до складу групи входять діти, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з різних регіонів України, погодження списків та надання згоди здійснює Мінсім’ямолодьспорт. Список складається українською мовою. Прізвища та імена дітей також зазначаються латинськими літерами. Підпис керівника організатора скріплюється печаткою. Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, складається у двох примірниках (додається оригінал). Список подається за підписом керівника групи, супроводжувача групи із відповіднимиграфами для погодження списку начальником Служби у справах дітей облдержадміністрації, Директором департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклювальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах тощо), Виявлення обмежень щодо виїзду дитини (дітей) за кордон, Відсутність у статутних документах замовника пункту щодо провадження або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном, Ненадання усіх необхідних документів

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Постанова КМУ від 21.12.2005 №1251 “Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення”, Наказ ЦОВВ від 15.06.2010 №1795 “Про затвердження форми підтвердження статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

Життєва подія

Інше (інша бізнес подія)

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Підтвердження статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Документи, необхідні для отримання послуги

Нотаріально засвідчена копія договору про надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей і запрошення українською мовою та мовою держави, до якої виїжджає група дітей | Нотаріально засвідчені копії установчих документів організатора і витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про його реєстрацію | Опис маршруту від місця постійного проживання до місця відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку | Довідки про стан здоров’я кожної дитини за встановленою формою | Копії документів, що підтверджують гарантії забезпечення перевезення групи дітей організатором | Копія міжнародного страхового полісу медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей та осіб, що супроводжують дітей і на яких покладається відповідальність за життя та здоров’я дітей і повернення їх в Україну, що забезпечує відшкодування всіх можливих витрат у разі виникнення потреби в наданні медичної допомоги в державі перебування, під час перевезення дітей від місця проживання до місця відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку | Нотаріально завірена згода обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон та її копія, що завіряється організатором | Оригінал наказу організатора про призначення супроводжуючих осіб, на яких покладається відповідальність за життя та здоров’я дітей і повернення їх в Україну | Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення | Копія договору страхування із перекладом істотних умов такого договору | Копія страхового поліса, що засвідчується в установленому порядку

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 15 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі