Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензування господарської діяльності з медичної практики

Назва послуги

Ліцензування господарської діяльності з медичної практики

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Відповідно до українського законодавства медична практика може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії, яку видає Міністерство охорони здоров’я України на підставі звернення та за умови відповідності здобувача встановленим вимогам.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
13.05.2020 14:31
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство охорони здоров’я України

Умови та випадки надання послуги

З метою отримання ліцензії на медичну практику необхідно звернутись до Міністерства охорони здоров’я України із заявою та іншими підтвердними документами.Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії оформлюється згідно з Додатком 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та подається у двох примірниках.Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики здобувач ліцензії повинен:- бути зареєстрованим в установленому законодавством порядку, як юридична особа або фізична особа – підприємець;- мати приміщення, в якому буде проваджуватись господарська діяльність медична практика;- забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою лікарською спеціальністю, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою та немедичних працівників, які працюють у системі охорони здоров’я;- мати в наявності медичне обладнання, витратні матеріали та вироби медичного призначення, дозволені до використання в Україні і необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ, за переліком спеціальностей, за якими провадиться медична практика.

Підстави для відмови у наданні послуги

Наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства, Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною, Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ч. перша ст. 7, Постанова КМУ від 02.03.2016 №285 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”

Життєва подія

Професійна діяльність

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при ДРС

Результати

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, Відмова у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії за формою https://bit.ly/3gJblTZ | Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи) | Опис документів | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом)

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: ;

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі