Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Дозвіл на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

Назва послуги

Видача дозволу на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні, можливе лише з дозволу Державної інспекції ядерного регулювання України за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов’язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
02.07.2020 07:41
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна інспекція ядерного регулювання України

Умови та випадки надання послуги

Для отримання дозволу юридична чи фізична особа, що має намір використовувати землі, водойми, розташовані в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, подає до Держатомрегулювання України заяву на видачу дозволу, оформлену згідно з Додатком 1 до Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта,
призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, разом з необхідним переліком документів.
За результатами розгляду заяви та доданих документів Держатомрегулювання України приймає рішення про видачу або про вiдмову у видачi дозволу протягом 30 робочих днiв пiсля надходження заяви.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, Надана недостовірна інформація, Неповний перелік документів

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України Про видобування і переробку уранових руд стаття 15, Закон України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку стаття 45, Наказ ЦОВВ від 16.01.2012 №8 Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта пункт 2.1

Життєва подія

Використання землі та екологічна безпека

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Дозвіл на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про видачу дозволу на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні (далі-СЗЗ) ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта | Інформація про необхідність розміщення в СЗЗ промислових пiдприємств, об’єктiв громадського харчування, допомiжних та iнших споруд, пов’язаних з дiяльнiстю ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, уранового об’єкта, та недоцільність (неможливість) їх розміщення поза СЗЗ | Програма здійснення радіаційного контролю об’єктів навколишнього середовища, продуктів харчування, що вживаються працівниками, продукції, що виробляється, та у разі потреби індивідуального дозиметричного контролю працівників самостійна або інтегрована до програми ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта | Звіт щодо оцінки можливих доз опромінення працюючих на підприємствах, об’єктах та спорудах, про намір розмістити які в СЗЗ заявлено, з доданими відповідними розрахунками та пропозиціями щодо рівня граничної дози опромінення працюючих | Відомості про наявність відповідного обладнання для радіаційного та дозиметричного контролю з інформацією про проведення метрологічної атестації | Відомості про наявність засобів індивідуального захисту працівників | Відомості про наявність необхідної кількості препаратів стабільного йоду для проведення фармакологічної профілактики опромінення щитоподібної залози працівників | Встановлені контрольні рівні відповідно до пункту 14.6 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 | Графік проходження медичних оглядів працівниками | Дані про наявність дозиметричного поста або автоматизованої системи дозиметричного контролю та аварійного сповіщення працівників у разі надзвичайної ситуації, яка може виникнути при радіаційній аварії | Документ про визначення відповідального за реагування на надзвичайну ситуацію, яка може виникнути у разі радіаційної аварії | Документ щодо погодження експлуатуючою органiзацiєю наміру використовувати для народногосподарських цілей землі і водоймища, що розташовані в СЗЗ | Інструкція з проведення йодної профілактики для працівників | Інструкція щодо дій працівників у випадку радіаційної аварії | План заходів щодо дезактивації приміщень та одягу працівників у разі виникнення аварійної ситуації | План заходів щодо реагування в разі радіаційної аварії відповідно до аварійних планів ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта | Погодження місцевими органами державної влади і органами місцевого самоврядування розміщення промислових об’єктів, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, діяльність яких пов’язана з діяльністю уранового об’єкта | Характеристика радіаційного стану приміщень та прилеглих територій до об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд та у разі наявності перевищення допустимих рівнів радіаційно-техногенного фону план заходів щодо його усунення

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі