Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (оформлення, обмін)

Назва послуги

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) або обмін посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон — документ, що видається особі без громадянства, яка постійно проживає на території України та посвідчує її під час перетинання державного кордону України і перебування за кордоном. У разі втрати посвідчення на території України особа зобов’язана повідомити територіальному органу або підрозділу ДМС, а у разі викрадення — територіальному органу ДМС та органу внутрішніх справ.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
24.05.2020 18:28
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної міграційної служби України

Умови та випадки надання послуги

Посвідчення оформляється особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, але не мають проїзного документа, та які:- досягли шістнадцятирічного віку, – на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;- не досягли шістнадцятирічного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, – на підставі заяв-анкет одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.У разі втрати або викрадення посвідчення особі без громадянства замість втраченого або викраденого оформляється та видається нове посвідчення в порядку, встановленому для його обміну.
Обмін посвідчення здійснюється у разі:1) зміни інформації, внесеної до посвідчення;2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;3) закінчення строку дії посвідчення;4) непридатності посвідчення для подальшого використання.Для оформлення у зв’язку із втратою або викраденням посвідчення, його обміну особа без громадянства чи її законний представник подає всі необхідні документи, а також додає:1) посвідчення, що підлягає обміну (крім випадків втрати та викрадення);2) документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідчення підлягає обміну.У разі оформлення посвідчення особі без громадянства, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, – одну кольорову фотокартку розміром 10 x 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування.У разі, коли до посвідчення вносяться дані про неповнолітніх дітей, додатково подаються: свідоцтво про народження дитини; посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання дитини; стосовно дитини віком від 5 до 16 років – дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, одна з яких вклеюється в посвідчення і скріплюється печаткою, а друга вноситься до заяви-анкети батька (матері).У разі відповідності поданих документів працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС з використанням кваліфікованого електронного підпису та із застосуванням засобів Реєстру формує заяву-анкету (зокрема з отриманням біометричних даних, параметрів).Після формування заяви-анкети працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС друкує її та надає особі без громадянства чи її законному представнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей.Після перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей про особу заява-анкета перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються заявнику, а до заяви-анкети додаються їх копії, засвідчені працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС.Видача особі без громадянства посвідчення здійснюється територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який прийняв документи для його оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну, після пред’явлення посвідки на постійне проживання чи посвідки на тимчасове проживання. У разі отримання посвідчення законним представником особи без громадянства він подає документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи.

Підстави для відмови у наданні послуги

Особа без громадянства вже отримала посвідчення, яке є дійсним на день звернення, Стосовно видачі посвідчення звернулася особа без громадянства, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або її представник, який не має документального підтвердження повноважень на отримання посвідчення, Особа без громадянства не надала всіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі посвідчення, Дані, отримані з баз даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою без громадянства

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Стаття 30, Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” П. 21 ч.1 ст. 1, Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 “Про державне мито” Пп. “г” п. 6 ст. 3, Постанова КМУ від 07.05.2014 №153 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм” Пункт 1, Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 “Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції” Пункт 1, Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 “Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” Пункт 1, Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 “Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них” Пункт 1

Життєва подія

Переїзд за кордон

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Державна міграційна служба України, Територіальний орган ДМС

Результати

Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, Відмова у видачі посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Документи, необхідні для отримання послуги

Посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання, видана особі без громадянства | Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати | Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, – у разі подання документів законним представником | Свідоцтво про народження дитини (за потреби) | Кольорова фотокартка розміром 10 x 15 сантиметрів (за необхідності) | Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (для дитини віком від 5 до 16 років) (за потреби) | Посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання дитини (за потреби)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Особисто, Представник заявника: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Державне мито: 15 днів (робочі); Звичайне надання: 15 днів (робочі); Вартість бланка: 15 днів (робочі)

Вартості надання

Державне мито: ; Звичайне надання: 226.0 UAH; Вартість бланка: 3690.0 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі