Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Документи для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання

Назва послуги

Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Якщо ви хочете виїхати за межі України для того, щоб постійно проживати в іншій країні, вам потрібно оформити пакет документів для виїзду за кордон на постійне проживання. Для цього потрібно звернутися до територіального органу Державної міграційної служби України.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
18.06.2020 08:32
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної міграційної служби України

Умови та випадки надання послуги

Заява оформлюється на ім’я керівника територіального органу ДМС та подається до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання особи в Україні.
Особі, яка досягла 16-річного віку, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання здійснюється на підставі її особистої заяви.
Особі, яка не досягла 16-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання оформлюється на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.Заява приймається за умови подання заявником всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог законодавства України.
У разі прийняття рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів інформує заявника про прийняте рішення та строк його дії, а також про те, що заявнику необхідно:1) зняти з реєстрації своє місце проживання в Україні;2) надати територіальному органу ДМС паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон для проставляння в них штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання. У разі наявності в особи, яка виїжджає за кордон на постійне проживання, двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон надаються обидва такі паспорти;3) отримати довідку органу державної фіскальної служби про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку, яка подається до органів митного контролю під час перетинання митного кордону України та є підставою для проведення митних процедур.Строк дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання становить шість місяців з дня його прийняття. Якщо заявник у зазначений строк не звернувся до територіального органу ДМС для оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, рішення втрачає силу, про що робиться відмітка в заяві.

Підстави для відмови у наданні послуги

Існують підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України, визначені частиною першою статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і вʼїзду в Україну громадян України» а саме: він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, – до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону; стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, – до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень; він засуджений за вчинення кримінального правопорушення – до відбуття покарання або звільнення від покарання; він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, – до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів; він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції – до припинення нагляду, Заявник не подав передбачені Порядком провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, затвердженим наказом МВС від 16.08.2016 № 816, документи (у тому числі, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації про сплату адміністративного збору, а також у разі ненадходження коштів за адміністративну послугу, що надається, на рахунки, відкриті територіальними органами ДМС в територіальних органах ДКСУ), Подані заявником документи не відповідають вимогам законодавства України, містять недостовірні відомості або подані документи є недійсними

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” стаття 7, Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” частина девята статті 22, Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” стаття 4, Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 “Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check””, Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання” пункт 27 Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, Постанова КМУ від 07.05.2014 №152 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон” пункт 120, Постанова КМУ від 25.03.2015 №302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України” пункт 135, Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” пункти 26-27, Наказ ЦОВВ від 16.08.2016 №816 “Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання”

Життєва подія

Переїзд за кордон

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, Рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання | Три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см | Оригінал та копія паспорта громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку) | Оригінал та копія свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку) | Оригінал та копія довідки про реєстрацію місця проживання | Оригінал та копія документа, що посвідчує особу законного представника | Оригінал та копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів) | Нотаріально засвідчена згода законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне проживання особи, законними представниками якої вони є (або копія свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою) | Нотаріально засвідчена згода дитини віком від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання | Копія рішення суду, завірена в установленому порядку, – за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною | Документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати, роздруковану квитанцію з програмного продукту «cheсk» або інформацію (код квитанції) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі (надається у разі наявності у працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, технічної можливості здійснити роздруківку квитанції за допомогою програмного продукту «cheсk» під час прийому документів)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Особисто, Представник заявника: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

У строк до трьох місяців з дня подання заяви: 90 днів (календарні)

Вартості надання

У строк до трьох місяців з дня подання заяви: 195.31 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі