Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Посвідка на постійне проживання

Назва послуги

Оформлення та видача посвідки на постійне проживання

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Посвідка на постійне проживання є офіційним документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні. Рішення про оформлення та видачу посвідки на постійне проживання приймає територіальний підрозділ Державної міграційної служби.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
31.05.2020 14:15
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної міграційної служби України, Територіальний підрозділ ДМС, Державне підприємство “Документ”, Центр надання адміністративних послуг

Умови та випадки надання послуги

Документи для оформлення посвідки на постійне проживання (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну подаються до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, центру надання адміністративних послуг, територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, за місцем проживання іноземця або особи без громадянства.Для оформлення посвідки іноземцям або особам без громадянства, зазначеним в абзацах другому, третьому та п’ятому пункту 4 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про імміграцію”, замість копії рішення про надання дозволу на імміграцію, подаються такі документи:а) особами, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання, подаються оригінал і копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку або дійсна посвідка на постійне проживання;б) особами, які змушені залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Республіки Грузія і прибули в Україну, а також їх повнолітніми дітьми, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, подаються тимчасова довідка (або довідка, що підтверджує факт прибуття неповнолітнього разом з батьками), отримана після прибуття в Україну, та документ про підтвердження факту проживання в Україні не менш як п’ять років, видані територіальними органами ДМС;в) особами, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв’язку із збройними конфліктами в місцях їх постійного проживання і виховуються (виховувалися) у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено опіку чи піклування громадян України, подається документ, що підтверджує виховання в державному дитячому закладі чи дитячому будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування;г) для іноземців або осіб без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, подається довідка про припинення громадянства України встановленого зразка, видана територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС.Для отримання послуги додається паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, крім наступних випадків:іноземці та особи без громадянства, які зазначені в частині двадцятій статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, за умови отримання ними одного з документів, зазначених у частині сімнадцятій статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, та мають дозвіл на імміграцію в Україну, для оформлення посвідки можуть подавати паспортний документ, строк дії якого закінчився чи який підлягає обміну, у разі, коли за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй “Про територіальну цілісність України” від 27 березня 2014 р. № 68/262.

Підстави для відмови у наданні послуги

Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі або строк його дії закінчився, Виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну, Іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17-19 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 321, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки, Встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів або встановлено факт скасування наданого їм дозволу на імміграцію, Іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на тимчасове проживання (крім випадків обміну посвідки або оформлення посвідки іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення, Отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні, чи іноземець або особа без громадянства вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином, Іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду, За видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання, Встановлено належність особи до громадянства України, Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про імміграцію” Стаття 11, Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Стаття 31, Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” Пункт 17 частини першої статті 1, статті 4, 5, Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 “Про державне мито” Пп. “ж” п. 6 ст. 3, Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 “Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції” Пункт 1, Постанова КМУ від 25.04.2018 №321 “Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання” Пункт 1, Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 “Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них” Пункт 1, Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 “Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” Пункт 1

Життєва подія

Отримання, обмін або відновлення паспортного документу, Переїзд на нове місце проживання

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Державна міграційна служба України, Територіальний орган Державної міграційної служби України

Результати

Оформлення посвідки на постійне проживання, Відмова в оформленні посвідки на постійне проживання

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява-анкета, яка формується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру | Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України | Документ, що посвідчує особу законного представника (у разі подання документів законним представником (оригінал документа після пред’явлення повертається, копії подаються) | Переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку | Копія рішення про надання дозволу на імміграцію | Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати | Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Особисто, Заявник: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Особисто, Представник заявника: Письмово; Особисто

Строки надання

Вартість бланка: 15 днів (робочі); Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги та вартості бланку: 15 днів (робочі); Вартість адміністративної послуги: 15 днів (робочі); Державне мито: 15 днів (робочі)

Вартості надання

Вартість бланка: 315.0 UAH; Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги та вартості бланку: 752.0 UAH; Вартість адміністративної послуги: 352.0 UAH; Державне мито: 85.0 UAH (5 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян)

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі