Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензія на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг ЕЦП) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Назва послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Відповідно до українського законодавства право на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації мають підприємства, що отримали відповідну ліцензію. Рішення про її видачу приймає Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на підставі заяви та після розгляду документів, що підтверджують наявність спеціалістів та їх кваліфікаційний рівень, спроможність заявника дотримуватися встановлених вимог тощо.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
02.07.2020 07:46
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Умови та випадки надання послуги

Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про одержання ліцензії разом з необхідними документами.Орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.Ліцензія видається на необмежений строк.

Підстави для відмови у наданні послуги

Наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства, Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” пункт 8 частина перша стаття 7, Постанова КМУ від 16.11.2016 №821 “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України” пункт 1

Життєва подія

Діяльність у сфері охорони, безпеки чи захисту, Діяльність у сфері зв’язку та інформатизації

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії за визначеною Ліцензійними умовами формою | Документ, що посвідчує його особу, у разі якщо документи подаються нарочно | Оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує повноваження представника здобувача ліцензії, у разі подання ним документів | Підтвердні документи про наявність спеціалістів, необхідних для надання відповідного виду послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, із зазначенням їх освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи, а також допусків до державної таємниці у спеціалістів, які залучаються (залучення яких передбачено) до надання послуг, та даних про трудові договори з найманими працівниками | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) | Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі) | Підтвердні документи про наявність власних або орендованих службових, виробничих приміщень, необхідних для надання відповідних видів послуг у галузі криптографічного захисту інформації, із зазначенням їх номера, призначення, площі, найменування засобів вимірювальної техніки, обладнання та устатковання, що встановлено та використовується в цих приміщеннях, реквізитів та найменування документа, що засвідчує право власності або користування приміщеннями, а також характеру експлуатації будівлі за призначенням (у разі отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) | Підтвердні документи про наявність засобів вимірювальної техніки та контролю, допоміжних засобів та обладнання, інформаційних (автоматизованих) систем та/або технічних засобів обробки інформації, що забезпечують надання відповідних видів послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, із зазначенням їх найменування, типу, заводського номера, даних щодо підтвердження права власності на них або користування ними, дати проведення останньої повірки | Підтвердні документи про наявність інформаційних (автоматизованих) систем та/або технічних засобів обробки секретної інформації, необхідних для надання відповідних видів послуг у галузі технічного захисту інформації, із зазначенням найменування об’єкта електронно-обчислювальної техніки та/або об’єкта інформаційної діяльності (приміщення, де розташована інформаційна (автоматизована) система та/або технічні засоби обробки секретної інформації), інформаційної (автоматизованої) системи та/або технічних засобів обробки секретної інформації, категорії об’єкта електронно-обчислювальної техніки та/або об’єкта інформаційної діяльності, номера та дати реєстрації атестата відповідності комплексної системи захисту інформації інформаційної (автоматизованої) системи та/або акта атестації комплексу технічного захисту інформації (у разі отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації в частині оцінювання захищеності інформації, що не становить державної таємниці, або інформації усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю) | Підтвердні документи про наявність нормативно-правової бази, що забезпечує надання відповідних видів послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації | Підтвердні документи про наявність об’єктів інформаційної діяльності для проведення секретних нарад, обговорень і робіт з технічного захисту інформації із зазначенням їх найменування та категорії, номера та дати реєстрації акта атестації комплексу технічного захисту інформації (у разі отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації у частині оцінювання захищеності інформації, що не становить державної таємниці, або інформації усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну таємницю) (в разі потреби) | Підтвердні документи про наявність приміщень, засобів обчислювальної техніки, інформаційних та телекомунікаційних систем (комплексів), необхідних для надання відповідних видів послуг у галузі криптографічного захисту інформації, із зазначенням їх найменування, відомостей про атестацію (категорія приміщення, засобу, системи (комплексу), ким і коли проведена атестація, номер ліцензії) (у разі отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) | Підтвердні документи про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, із зазначенням його реєстраційного номера, категорії, дати видачі та закінчення строку дії, найменування органу (підрозділу), що його видав, місцезнаходження режимно-секретного органу

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі