Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензія на виробництво, ремонт та продаж вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони

Тематика послуги: >
Назва послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для здійснення діяльності, що пов’язана з виробництвом, ремонтом та продажем вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони, підприємству потрібно отримати ліцензію. Для цього здобувач звертається із заявою та пакетом документів до Міністерства внутрішніх справ України.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
16.04.2020 12:50
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство внутрішніх справ України

Умови та випадки надання послуги

Ліцензія на провадження господарської діяльності видається у разі відповідності здобувача ліцензії умовам ліцензування.Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії визначену Додатком 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї за встановленою формою: https://bit.ly/3GLRWg2Відомості про місця провадження господарської діяльності із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності, що вказаний у заяві визначаються Додатком 1 -1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї за встановленою формою: https://bit.ly/3GBeVdzОпис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі), визначаються Додатком 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї за встановленою формою: https://bit.ly/3jMECOsПідтвердні документи щодо кожного місця провадження господарської діяльності:
– засвідчена керівником здобувача ліцензії, ліцензіата копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності;
– копія дозволу на відкриття об’єкта дозвільної системи;
– відомості про вид продукції, що буде вироблятися (зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби) (Додаток 1-2 Ліцензійних умов за встановленою формою: https://bit.ly/3br6u6e);відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (Додаток 1-3 Ліцензійних умов за встановленою формою: https://bit.ly/3pSQQsS)- копія документа, що підтверджує відсутність у керівника здобувача ліцензії, ліцензіата та найманих працівників медичних протипоказань до виконання ними функціональних обов’язків і володіння зброєю, спеціальними засобами, який видається в установленому порядку;
– копія довідки про вивчення керівником здобувача ліцензії, ліцензіата та найманими працівниками матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.
Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, крім подання документів у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 12 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
– підписаний особою, яка не має на це повноважень;
– оформлений із порушенням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;
5) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”.
Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії.Місцем провадження виду господарської діяльності є об’єкт (приміщення, будівля), у межах якого провадиться відповідний вид господарської діяльності або який використовується для його провадження (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання), а саме:- магазин, в якому здійснюється торгівля зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами;- майстерня з ремонту зброї;- виробниче приміщення.

Підстави для відмови у наданні послуги

Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, Наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства, Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжності між даними у підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент подання документів. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1531/2603/details
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” ст. 6, Закон України “Про адміністративні послуги” ст. 8, 9, Постанова КМУ від 05.08.2015 №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” п. 11, Постанова КМУ від 02.12.2015 №1000 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу” п. 5, Постанова КМУ від 24.05.2018 №363 “Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі” п. 1

Життєва подія

Виробництво та обіг окремих видів продукції для бізнесу

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Видача ліцензії, Залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, Відмова у видачі ліцензії

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії | Відомості про місця провадження господарської діяльності із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності, що вказаний у заяві | Підтвердні документи щодо кожного місця провадження господарської діяльності | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб – підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу) | Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання у паперовій формі)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1531/2603/details, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1531/2603/details

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: ; ; Online: https://mvs.gov.ua/ua/pages/244_inshi_normativno_pravovi_akti.htm, Представник заявника: ; ; Online: https://mvs.gov.ua/ua/pages/244_inshi_normativno_pravovi_akti.htm

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: 2481.0 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі