Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Реєстрація Правил Центрального депозитарію цінних паперів (змін до Правил)

Назва послуги

Реєстрація Правил (змін до Правил) Центрального депозитарію цінних паперів

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для реєстрації правил Центрального депозитарію цінних паперів (змін до них) та отримання статусу Центрального депозитарію уповноважена особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про реєстрацію правил Центрального депозитарію або змін до них та відповідний пакет документів.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
15.05.2020 09:42
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Умови та випадки надання послуги

У разі якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.Підписана керівником та засвідчена печаткою заявника довідка у довільній формі про наявність обладнання, зокрема комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, окремих каналів зв’язку, основного та резервного комплексів програмно-технічних засобів, що забезпечить виконання вимог, установлених нормативно-правовим актом про порядок провадження депозитарної діяльності.
Підписані керівником та засвідчені печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на технічні засоби, що забезпечать його безперебійну діяльність при провадженні депозитарної діяльності Центрального депозитарію.
Довідка щодо структури власності Центрального депозитарію відповідно до додатку, встановленого Комісією з доданням схематичного зображення такої структури.
Правила ЦД повинні визначати загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов’язаних із провадженням ним депозитарної діяльності Центрального депозитарію, та містити порядок:
зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону;
зарахування цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, у систему депозитарного обліку, їх обліку та зберігання, а також порядок списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням;
проведення депозитарних операцій у системі депозитарного обліку;
ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, стосовно кожного випуску цінних паперів;
складення реєстрів власників іменних цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону;
відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ та Розрахункового центру;
зберігання інформації про осіб, визначених для надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;
ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством;
здійснення контролю в межах, установлених Законом, за клієнтами в частині провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи.
Документи, які надаються Центральним депозитарієм відповідно до вимог цього Порядку, згідно з додатками надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.
Для реєстрації змін до Правил ЦД подаються такі документи:
заява про реєстрацію змін до Правил Центрального депозитарію;
належним чином засвідчена копія протоколу засідання наглядової ради Центрального депозитарію, на якому затверджено зміни до Правил ЦД;
зміни до Правил ЦД;
порівняльна таблиця старої та нової редакцій Правил ЦД, до яких вносяться зміни.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням:https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/restratsya-pravil-zmn-do-pravil-tsentralynogo-depozitaryu-tsnnih-paperv/

Підстави для відмови у наданні послуги

Невiдповiднiсть поданих документiв встановленим Порядком № 597 вимогам, Невідповідність Правил ЦД встановленим Порядком № 597 вимогам, Наявнiсть у поданих документах недостовiрних даних

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” Абзац другий пункту 3 статті 16 розділу III, Закон України “Про депозитарну систему України” Пункт 2 статті 9 розділу II; Абзаци 1,2 пункту 7 статті 9 розділу II, Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Пункт 37-7 частини другої статті 7, Рішення колегіального органу від 16.04.2013 №597 “Порядок та умови надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів” пункт 1

Життєва подія

Діяльність у сфері фінансових послуг або страхування

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Рішення Комісії про реєстрацію Правил ЦД (змін до Правил) та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД (змін до Правил) та наданні статусу Центрального депозитарію, Рішення Комісії про відмову у реєстрації

Документи, необхідні для отримання послуги

Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) | Засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру) | Заява про реєстрацію Правил ЦД | Правила ЦД, затверджені наглядовою радою заявника, у двох примірниках | Належним чином засвідчена копія протоколу засідання наглядової ради НДУ, на якому затверджені Правила ЦД

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі