Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Спецдозвіл на користування надрами без проведення аукціону на видобування корисних копалин

Назва послуги

Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою видобування корисних копалин

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Спеціальний дозвіл на користування надрами — документ, що видається Державною службою геології та надр України і засвідчує право юридичної чи фізичної особи на користування надрами з метою видобування корисних копалин. Якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів, такий дозвіл можна отримати без проведення аукціону.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
29.04.2020 09:00
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна служба геології та надр України

Умови та випадки надання послуги

Без проведення аукціону дозвіл надається у разі, зокрема, видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів та з інших підстав визначених пунктом 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.

Підстави для відмови у наданні послуги

Наявність зауважень Міндовкілля щодо надання дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 24 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, Відмова органів, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, у погодженні надання надр у користування, Наявність інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні., Подання заявником документів не в повному обсязі., Невідповідність документів, поданих заявником, вимогам пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124)., Виявлення у поданих документах недостовірних даних.

Категорія суб'єкта звернення
Фізична особа, Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс від 27.07.1994 №№ 132/94-ВР Кодекс України про надра глава 2, Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” стаття 21, Закон України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” стаття 11, 12 розділу ІІ, Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” стаття 11, Закон України “Про угоди про розподіл продукції” стаття 17 розділу ІІІ, Закон України “Про адміністративні послуги” стаття 9, Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” стаття 4, Закон України “Про нафту і газ” розділ IV, Закон України “Про газ (метан) вугільних родовищ” стаття 13, Закон України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” стаття 5

Життєва подія

Інше (інша бізнес подія)

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Дозвіл на користування надрами

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону | Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) | Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) | Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру | Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр | Оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000) | План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі | Пояснювальна записка з характеристикою об’єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства | Програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності (для підприємств, які розпочинають розробку родовища) | Результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод) | Копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії України по запасах корисних копалин комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів | Ситуаційний план | Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками | Завірена заявником копія висновку з оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 20 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі