Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Назва послуги

Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Якщо установа має намір розширити умови здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, ліцензіату потрібно подати заяву про розширення провадження виду господарської діяльності до Міністерства освіти та науки України.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
08.05.2020 08:11
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство освіти і науки України

Умови та випадки надання послуги

Перед поданням заяви про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, заклад освіти повинен бути зареєстрований в єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) ДП “Інфоресурс” https://www.inforesurs.gov.ua/.У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною він подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, в якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю або частково, доповнений додатковою частиною) разом з документами згідно з відповідними ліцензійними умовами.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих закладом освіти, Встановлення невідповідності закладу освіти ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду освітньої діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://info.edbo.gov.ua/
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про адміністративні послуги” статті 3, 8, 11, 16, Закон України “Про вищу освіту” статті 9, 24, Закон України “Про освіту” статті 43, Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” статті 6-18, Постанова КМУ від 29.04.2015 №266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” пункти 1-2, Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” пункт 1

Життєва подія

Професійна діяльність

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про розширення провадження освітньої діяльності (додаток 1 до Ліцензійних умов) | Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) | Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності | Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату) | Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні вищої освіти/за спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, яка включає, зокрема: код та найменування спеціальності; рівень вищої освіти; орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм; загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання; професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності); перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої/післядипломної освіти; орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання; порядок оцінювання результатів навчання | Відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 2 до Ліцензійних вимог) або про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою – під час подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу | Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою | Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (крім випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) | Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи або керівника групи забезпечення заявленій спеціальності | Текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами | Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні) | Копія відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються | Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) | Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) | Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: ; ; Online: https://info.edbo.gov.ua/, Заявник: ; ; Online: https://info.edbo.gov.ua/

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: ; ; Online: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-licenzijnoyi-komisiyi-rishennya-mon, Представник заявника: ; ; Online: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-licenzijnoyi-komisiyi-rishennya-mon

Строки надання

В електронній формі: 10 днів (робочі)

Вартості надання

В електронній формі:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі